1. Nieuws
  2. Geslaagde demonstratie digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Geslaagde demonstratie digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

15 december 2020

Tijdens een succesvolle demonstratie op 15 december kregen (toekomstige) projectleiders te zien hoe de uitwisseling van gegevens eruit kan zien. Het ging hierbij om de uitwisseling van gegevens van een fictieve cliënt tussen twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis. De demonstratie vond plaats in een testomgeving en werd verzorgd door enkele leveranciers van zorginformatiesystemen en andere benodigde applicaties: Orfeus, Vrumun, HINQ, ZWConnect.

Uitwisseling van BgZ en gegevens die nodig zijn voor acute zorg

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) en de gegevens die nodig zijn voor acute geboortezorg werden uitgewisseld in deze demo. De uitwisseling ging op basis van pdf’s en zorginformatiebouwstenen (zibs). Dit laatste houdt in dat je als zorgverlener de mogelijkheid hebt om die informatie te raadplegen die op dat moment relevant is. Het raadplegen gebeurt in een viewer, een extra scherm dat binnen het zorginformatiesysteem opgeroepen kan worden.

Hergebruik van gegevens

Het is belangrijk om te weten dat deze gegevens uit meerdere bronnen en door meerdere zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Dit is anders dan de huidige manier van uitwisselen, die van de ene zorgverlener naar een andere zorgverlener gaat. Het uitgangspunt is hergebruik van gegevens door verschillende (geautoriseerde) zorgverleners.

Belang van demonstratie

Met deze succesvolle uitwisseling werd duidelijk dat de technologie werkt en voldoet aan de eisen. Een van die eisen is dat de systemen onderling met elkaar kunnen communiceren en interacteren (interoperabiliteit).

Jorrit Spee, projectleider ontwikkelingen bij VIPP Babyconnect, onderstreepte het belang van deze demonstratie: ‘Het uitwisselen van gegevens is een hele puzzel. Met deze stap laten we zien dat een aantal belangrijke puzzelstukjes in de praktijk kunnen worden gebracht. Hierdoor zijn we weer een stukje dichter bij het oplossen van dit vraagstuk.’

Enthousiasme over demo

De aanwezigen reageerden enthousiast over de demonstratie: ‘Ik ben plezierig verrast door de vaart die erin zit. Deze demonstratie bevestigt dit.’ ‘Deze manier van uitwisselen is de oplossing voor de hele zorg en beperkt zich niet tot de geboortezorg. Deze sector is de voorloper.’ ‘Een goede sessie!’

Ook werden er vragen gesteld. Een van de vragen was: Hoe zorgen we ervoor dat regio’s niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden? Jorrit verhelderde dit: ‘Door kennis te delen met elkaar en door de referentiearchitectuur van VIPP Babyconnect als leidraad te hanteren. Daarin staan alle rollen, eisen en verantwoordelijkheden, zo volgt eenduidigheid.’

‘Een enorme verbetering’

Als afsluiter vertelde een deelnemer heel blij te zijn dat het uitwisselen van deze gegevenssets (BgZ en de gegevens die nodig zijn voor de acute geboortezorg) al mogelijk is: ‘We komen van een situatie waarin alles nog overgetypt, gemaild en gefaxt moet worden. Dit is een enorme verbetering.’

De presentatie die Jorrit gaf, vind je hier>>

Bekijk hieronder de opname:

Vervolg

De komende periode gaan twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis van start met het uitwisselen van de Basisgegevensset zorg en de gegevens die nodig zijn voor acute geboortezorg. Dit gebeurt op kleine schaal, met de gegevens van enkele cliënten die hiervoor toestemming geven.

Vragen?

Heb je vragen over het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel, de referentiearchitectuur of andere zaken omtrent de techniek? Neem dan contact op met het programmabureau. We helpen je graag verder.