1. Nieuws
  2. Digitale bijeenkomst over VIPP Babyconnect

Digitale bijeenkomst over VIPP Babyconnect

27 april 2020

Op vrijdag 24 april organiseerden we een digitale bijeenkomst met 14 (potentiële) projectleiders van een ROS-netwerk of die werken in een geboortezorgregio. De deelnemers zijn momenteel aan het verkennen om te starten met digitale gegevensuitwisseling via VIPP Babyconnect of zijn al begonnen in hun regio. Hieronder vind je een samenvatting van de besproken punten.

Beleidsregel VIPP Babyconnect
Na een kennismakingsronde kwam de beleidsregel VIPP Babyconnect aan bod. Laura Steentjes, beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS, lichtte dit onderwerp toe. VWS werkt aan een wijziging van de beleidsregel. Het is de bedoeling dat er in 2021 nog twee tranches toegevoegd worden. Ook vertelde ze dat vanwege de resultaatverplichting de penvoerders terughoudend zijn om een subsidie in te dienen. Dit komt onder meer door de afhankelijkheden van derden (bijv. standaarden, landelijke ontwikkelingen). Afwijkingen kunnen altijd gemeld worden, bijvoorbeeld in het voortgangsrapport. Zo kan er bij de verantwoording hiermee rekening gehouden worden.

Innovatie is durven
Carolien de Wit, projectleider in Noord Holland Noord, gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de zorgprofessionals in deze regio graag aan de slag willen met digitale gegevensuitwisseling, ondanks de onzekerheden die er mogelijk zijn. Carolien de Wit: “Innovatie is ook durven; de betrokken partijen hebben zich gecommitteerd, maar we zetten geen stappen als we niet weten hoe.”

Heb je vragen over dit overleg?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.

Stappenplan op website van Babyconnect
Het tweede agendapunt was het toelichten van het stappenplan op onze website. In dit stappenplan beschrijven we de ondersteuning die de regio’s kunnen krijgen van het programmabureau in de verschillende fases. “De input voor dit stappenplan komt van de kennis die we hebben opgedaan uit de praktijk, zoals de eerste resultaten van de gebruikersgroepen en de ervaringen van twee regio’s die een subsidieaanvraag hebben ingediend,” aldus Susan Osterop, programmamanager van VIPP Babyconnect.

Onderzoek ervaring met website Babyconnect
Vervolgens vroegen we aandacht voor onze website www.babyconnect.org, die in een nieuw jasje is gestoken. Om te kijken of de gebruikers er de gezochte informatie op kunnen vinden, volgt in mei een korte enquête. Aan de aanwezigen vroegen we of ze wilden deelnemen aan dit onderzoek.

  • Ook interesse om mee te doen aan de enquête? Of heb je nu al feedback of verbetersuggesties? Mail dan naar info@carecodez.org.

Conclusie en vervolg
De deelnemers en het programmabureau kijken terug op een prettige en leerzame bijeenkomst. De sfeer was open en de deelnemers stelden veel vragen, ook kritische over mogelijke knelpunten. Het overleg wordt vanaf nu 1x per maand georganiseerd. Aangezien de deelnemers uit alle windhoeken van Nederland komen, bestaat de kans dat we ook de volgende keren online bijeenkomsten organiseren.

Kortom, wordt vervolgd en houd onze website de gaten. Hier kondigen we de volgende bijeenkomsten aan, met een agenda.

Iedere maand organiseren we bijeenkomsten voor (potentiële) projectleiders van ROS-netwerken.

Regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) zijn belangrijke partners in de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorgregio.