Update versnellingsprojecten – zomer 2022

Update versnellingsprojecten – zomer 2022

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 hebben de regionale partnerschappen met ondersteuning van het landelijk programmabureau een aantal versnellingsprojecten opgestart. Bij deze versnellingsprojecten wordt er net even wat extra aandacht besteed aan het delen van...
Update versnellingsprojecten – zomer 2022

Update ontwikkelingen april-mei

Ondanks de meivakantie hebben de regionale partnerschappen en het programmabureau niet stilgezeten. In dit artikel een kort overzicht van de voortgang. Informatiesessie in regio Rijnmond Regio Rijnmond organiseert twee keer per jaar een regionale informatiesessie over...
Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) al de informatie over jouw zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen. MedMij, Nictiz en VIPP Babyconnect werken er sinds het voorjaar van 2021 samen aan om dit stapsgewijs mogelijk te maken. Door het betrekken van...