Implementatiestappen in de zomer

Implementatiestappen in de zomer

De regionale partnerschappen hebben deze zomer zeker niet stil gezeten. De implementatie van digitale gegevensuitwisseling loopt gestaag door. Al is er ook wel wat vertraging opgetreden. Het wordt tijd om de balans weer op te maken en met elkaar afspraken te maken om...
Update versnellingsprojecten – zomer 2022

Update versnellingsprojecten – zomer 2022

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 hebben de regionale partnerschappen met ondersteuning van het landelijk programmabureau een aantal versnellingsprojecten opgestart. Bij deze versnellingsprojecten wordt er net even wat extra aandacht besteed aan het delen van...
Update versnellingsprojecten – zomer 2022

Update ontwikkelingen april-mei

Ondanks de meivakantie hebben de regionale partnerschappen en het programmabureau niet stilgezeten. In dit artikel een kort overzicht van de voortgang. Informatiesessie in regio Rijnmond Regio Rijnmond organiseert twee keer per jaar een regionale informatiesessie over...
Nieuwe versie informatiestandaard geboortezorg gepubliceerd

Nieuwe versie informatiestandaard geboortezorg gepubliceerd

Met het vaststellen en publiceren van de informatiestandaard geboortezorg PWD 3.2.3. is een grote stap gemaakt zodat alle zorgverleners binnen de geboortezorg alle relevante informatie kunnen krijgen die zij nodig hebben om goede zorg te verlenen. De benodigde...
Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) al de informatie over jouw zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen. MedMij, Nictiz en VIPP Babyconnect werken er sinds het voorjaar van 2021 samen aan om dit stapsgewijs mogelijk te maken. Door het betrekken van...
Inzage in geboortezorggegevens voor zwangere succesvol beproefd

Inzage in geboortezorggegevens voor zwangere succesvol beproefd

Een belangrijke stap is gezet in de realisatie van de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten in de geboortezorg. Via een proof of concept is het bewijs geleverd dat vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt gegevens...
Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

Werk in uitvoering

Veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg realiseren we samen. Stap voor stap komt het dichterbij. Naast het ondersteunen van de regio’s, eerst bij de subsidieaanvraag en nu richting implementatie, is het programmabureau op allerlei gebieden actief....