1. Nieuws
  2. ‘Klaar om te versnellen’ – blog van programmamanager Susan Osterop

‘Klaar om te versnellen’ – blog van programmamanager Susan Osterop

14 oktober 2021

Vanaf september is het weer flink druk geworden. Niet dat we de zomer stil hebben gezeten, maar na een rustperiode maken de regionale partnerschappen en het landelijk programmabureau zich klaar om te gaan ‘versnellen’. Er worden grote stappen gezet richting de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. In een korte tijd staat veel te gebeuren. In deze blog neem ik jullie mee in een aantal mooie versnellingsvoorbeelden.

Het framework als basis voor versnellen!

Er komt veel kennis af op de regio’s. Hoe vinden zij hierin hun weg? Soms moet je even een stap terug. Waarom gaan we digitale gegevens uitwisselen? En wat is hiervoor afgesproken voor de geboortezorg?
De eisen waaraan veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg moet voldoen, zijn in 2018 door organisaties in de geboortezorg en het ministerie van VWS vastgelegd in het ‘Framework voor realisatie digitaal informatie delen geboortezorg Nederland’. Voor deze afspraken is breed draagvlak gevonden en dat heb je ook in de regio nodig.
Is daarbij ondersteuning nodig? Het landelijk programmabureau helpt daarbij op maat. Dat alle neuzen dezelfde richting op moeten om in de komende korte tijd met elkaar te gaan versnellen, dat begint met de WHY en draagvlak van de geboortezorg in je regio!
Soms kun je het beste even een stap terug doen, om vervolgens iedereen mee vooruit krijgen en te gaan versnellen!

Een goede ICT-oplossing begint bij het zorgproces!

Een veel voorkomende valkuil is dat het zorgproces onderbelicht raakt. VIPP Babyconnect wordt al snel gezien als een ICT-project. Het is zoeken wanneer je ICT en zorg bij elkaar haalt. In Noord Nederland zijn eerste- en tweedelijns verloskundigen en ICT’ers en architecten van WIJZIJNGERRIT bij elkaar gaan zitten. Het zorgproces en de uitwisseling tussen de 1e en 2e-lijns verloskunde zijn in kaart gebracht. Dit volledig uitgetekende proces wordt als input gebruikt voor de beschrijving van de architectuur.
Begin met de eindgebruikers aan tafel, daar heb je er het hele project profijt van!

Versnellen in een middag

In regio Utrecht vond op 29 september een mooie versnellingssessie plaats. Met ROS Raedelijn, informatiespecialisteren van ziekenhuizen, inkopers, technische projectleiders (uit verschillende regio’s), de leveranciersmanager VIPP Babyconnect en het programmabureau is in één middag een pakket voor leveranciers van platformen samengesteld. In dit pakket zit onder andere het plan van eisen en de brief met de opdracht voor leveranciers wordt uitgezet. Het pakket voor uitvraag naar leveranciers wordt nog getoetst door een jurist. Daarna kan de regio naar de leveranciers. Andere regio’s kunnen gebruikmaken van de kennis die deze middag heeft opgeleverd.
Tijdens de bijeenkomst werd daarnaast de rol van de eindgebruikers nog eens benadrukt.
Investeren om met de goede mensen bij elkaar te zitten kan een versnelling opleveren!