1. Nieuws
  2. Implementatiestappen in de zomer

Implementatiestappen in de zomer

24 augustus 2023

De regionale partnerschappen hebben deze zomer zeker niet stil gezeten. De implementatie van digitale gegevensuitwisseling loopt gestaag door. Al is er ook wel wat vertraging opgetreden. Het wordt tijd om de balans weer op te maken en met elkaar afspraken te maken om de komende tijd de versnelling er weer in te krijgen. In dit artikel vertellen we over een aantal activiteiten die tijdens de zomermaanden hebben plaats gevonden. 

Testen met ChipSoft

Om gestructureerd gegevens te kunnen uitwisselen lopen er in het Franciscus Gasthuis en Vlietland in samenwerking met het Erasmus MC (partners binnen IGD Rijnmond) testen om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) zichtbaar te krijgen in de viewer. Deze zomer hebben ze getest met steeds meer zorginformatiebouwstenen, intussen zijn dat er dertien. Op 15 augustus heeft ChipSoft ook weer een groepsimplementatie uitgevoerd waarbij ze bij vier ziekenhuizen aanpassingen hebben gedaan, zodat met de Single Sign On (SSO-koppeling) van HINQ gewerkt kan worden. Met deze koppeling komen HiX en de HINQviewer een technische standaard overeen om het authenticatieproces van de zorgerlener naar HINQ naadloos te laten verlopen.

Testen in het Noorden

In NoordNederland hebben ze het implementatieteam uitgebreid om meer eerste onderdelen en (deel)implementaties uit te voeren. Een eerste test met leverancier VRUMUN (verloskundig zorginformatiesysteem) en een zorgverlener heeft plaatsgevonden binnen het netwerk van Twente.  Technisch is er nog werk aan de winkel, maar de zorgverlener staat klaar voor de volgende stap.  

Rondom de eerste implementatie van de PGO zijn er stappen gemaakt waardoor er een vervolg gegeven kan worden aan de hackathon van 18 april. Een tweede hackathon wordt gepland. Bij een hackathon zijn alle leveranciers en betrokkenen bij elkaar om te testen. Eventuele knelpunten of problemen worden zo mogelijk direct samen opgepakt en opgelost. 

Vervolgstappen in West

In West komen ze steeds dichter bij de implementatie van de viewer van HINQ. West heeft een aantal fraaie overzichten gemaakt; een overzicht van alle bronsystemen die in het partnerschap gebruikt worden en een overzicht met de stappen die genomen worden ter voorbereiding op de pilot en de stappen die daarop volgen om verder te implementeren in het partnerschap.  Bekijk de nieuwsbrief voor de overzichten. 

Een pilot houdt in dat de viewer eerst ‘in het klein’ in de praktijk wordt getest en geëvalueerd. Opgestelde werkafspraken worden bijvoorbeeld waar nodig aangescherpt. Vervolgens wordt de viewer in het hele VSV uitgerold. Omdat we voor een detailplanning afhankelijk zijn van de leveranciers van de bronsystemen, wordt in september een knoop doorgehakt over de verdere uitwerking van de planning.

 Vervolgstappen rondom Onatal / Orfeus

Ook is er in de zomer doorgewerkt aan de contracten met Onatal / Orfeus. In een kleine taskforce die bestaat een vertegenwoordiging van penvoerders en projectleiders vanuit de regionale partnerschappen, de leveranciersmanager en bestuurder van het landelijke programmabureau en juridische experts zijn de knelpunten en onoverkomelijke onderdelen opgelost. Afspraken zijn verduidelijkt en concreet gemaakt. Door de vakanties kon het conceptcontract nog niet definitief gemaakt worden. Op 16 augustus kwamen experts uit de regionale partnerschappen bij elkaar om de laatste vragen rondom de architectuur te bespreken met de leveranciers. Dit was een voorwaarde om de laatste ‘puntjes op de i’ te kunnen zetten in het contract. De planning is dat het definitieve contract eind augustus door de penvoerders kan worden geaccepteerd. 

Projectleidersbijeenkomsten

In de maanden juli en augustus zijn de maandelijks projectleidersbijeenkomsten gewoon doorgegaan. In de maand september kan er nog een herzieningsaanvraag bij VWS ingediend worden en dit vraagt voorbereiding. Uiteraard hebben we met elkaar weer naar de planningen gekeken en zijn ook al enkele partnerschappen aan de slag met het inrichten van een regionale beheerorganisatie.