1. Nieuws
  2. Update ontwikkelingen april-mei

Update ontwikkelingen april-mei

19 mei 2022

Ondanks de meivakantie hebben de regionale partnerschappen en het programmabureau niet stilgezeten. In dit artikel een kort overzicht van de voortgang.

Informatiesessie in regio Rijnmond

Regio Rijnmond organiseert twee keer per jaar een regionale informatiesessie over de laatste stand van zaken voor alle betrokkenen in de regio. In de laatste bijeenkomst was er aandacht voor de leverancierskeuze en voorlopige gunning aan digitale zorgnetwerkcoöperatie HINQ als centrale leverancier van een regionaal platform. Zij gaven een demonstratie over hoe de uitwisseling eruit komt te zien en hoe dit bijdraagt aan een ‘schotloze’ samenwerking tussen de regionale zorgaanbieders.

Regio’s West en Brabant maken samen communicatieplan

Meerdere regio’s werken aan een communicatieplan voor hun regio, met daarin o.a. het betrekken van stakeholders, de inzet van communicatie en middelen, zoals social media of een nieuwsbrief. De regionale partnerschappen West en Brabant zijn aan de slag gegaan met een communicatieplan en stakeholderanalyse. Hoe zij dit gedaan hebben lees je in dit onlangs gepubliceerde praktijkvoorbeeld.

Update routekaart digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

De weg naar volledige, veilige digitale gegevensuitwisseling kent vele projecten, mijlpalen en activiteiten. Sommige hiervan waren van tevoren al bekend; andere ontstaan minder gepland of worden door de actualiteit ingegeven. Om een actuele weergave te kunnen bieden, is de interactieve routekaart voor 2022 en 2023 bijgewerkt. Bijvoorbeeld  het project ‘Regionale versnellingen’ is toegevoegd.  Dit project is in januari gestart en was van tevoren niet ingepland. Bekijk de routekaart.

Projectleiders bereiden eventuele toewijzing ict-middelen voor

De voorjaarsnota van juni a.s. geeft meer duidelijkheid over de toewijzing van de ict-middelen voor de regionale partnerschappen. In het maandelijkse overleg met projectleiders is verder doorgedacht wat er staat te gebeuren als de middelen worden toegekend en welke voorbereidingen getroffen moeten worden.

Op het programma stond ook het bijpraten over de resultaten van de versnellingsprojecten in de regionale partnerschappen. Er viel echter zoveel te bespreken in het overleg dat er niet genoeg tijd was om de resultaten toe te lichten. Deze belangrijke mijlpalen willen we wel met elkaar delen. Daarom is er in juni een bijeenkomst ingelast waarin de projectleiders de opbrengsten aan elkaar presenteren.