1. Nieuws
  2. Inzage in geboortezorggegevens voor zwangere succesvol beproefd

Inzage in geboortezorggegevens voor zwangere succesvol beproefd

20 december 2021

Een belangrijke stap is gezet in de realisatie van de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten in de geboortezorg. Via een proof of concept is het bewijs geleverd dat vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt gegevens opgehaald kunnen worden bij de zorgverlener.

DVZA

De DVZA speelt hierin een belangrijke rol. Deze verzorgt de verbinding tussen de FHIR-server van de zorgverlener en de PGO van de cliënt. De PGO en de DVZA moeten voldoen aan de MedMij-afspraken. Op deze manier worden de gegevens op een veilige en gestandaardiseerde manier tussen zorgverlener en cliënt uitgewisseld.

Vijf variaties getest

Verschillende leveranciers werkten mee aan de proof of concept, waarbij vijf variaties werden getest:

  1. FHIR-server ZW-Connect -> DVZA Stackr -> PGO Quli
  2. FHIR-server ZW-Connect -> DVZA Hinq -> PGO Drimpy
  3. FHIR-server ZW-Connect -> DVZA Drimpy -> PGO Ivido
  4. FHIR-server ZW-Connect -> DVZA Hinq -> PGO Ivido
  5. FHIR-server ZW-Connect -> DVZA Drimpy -> PGO Drimpy

Uitwisseling tussen zorgverleners onderling én tussen zorgverlener en cliënt

Een belangrijk uitgangspunt van VIPP Babyconnect is dat de FHIR-server van een zorgaanbieder kan worden gebruikt voor de uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling én voor de uitwisseling tussen zorgaanbieder en cliënt. Een FHIR-server is een systeem waarin de geboortezorggegevens op basis van de internationale FHIR-standaard opgeslagen en opvraagbaar zijn.

Vervolg op proof of concept Nuts Bolt Inzage

Vorige maand is succesvol aangetoond dat geboortezorggegevens die zijn opgeslagen op een FHIR-server veilig en gestandaardiseerd tussen zorgaanbieders kunnen worden uitgewisseld met behulp van Nuts-standaarden. Nu is bewezen dat dezelfde FHIR-server ook geschikt is om met behulp van de MedMij-standaarden veilig en gestandaardiseerd geboortezorggegevens tussen zorgaanbieder en cliënt uit te wisselen. Zo kan op een efficiënte manier worden gerealiseerd dat zorgverleners en cliënte op de juiste informatie en op het juiste moment gegevens kunnen inzien.

Belangrijke stap naar integrale zwangerschapskaart

De succesvolle uitwisseling van geboortezorggegevens tussen FHIR-server, DVZA en PGO is een belangrijke stap. De gegevens over een zwangerschap en geboorte staan verspreid over vele zorgverlenerssystemen. Het doel is dat de zwangere al deze gegevens kan inzien in haar PGO. Dit noemen we de integrale zwangerschapskaart. In deze proof of concept werden de fictieve gegevens van een vorige en huidige zwangerschap getoond in de bovenstaande PGO’s.

Volgende stappen

In een volgende stap willen we realiseren dat ook de gegevens over het kind in een PGO getoond worden. Daarna willen we bereiken dat een zwangere met één druk op de knop de zwangerschapsgegevens uit haar gehele zorgnetwerk kan inzien, zodat de integrale zwangerschapskaart een feit wordt.

We willen Drimpy, HINQ, MedMij, Nictiz, Quli, Stackr en ZWConnect hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme! Samen weten we meer. Samen komen we verder.