1. Nieuws
  2. hoe werkt het
  3. Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

18 augustus 2021

Veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg realiseren we samen. Stap voor stap komt het dichterbij. Naast het ondersteunen van de regio’s, eerst bij de subsidieaanvraag en nu richting implementatie, is het programmabureau op allerlei gebieden actief. Hieronder geven we een inkijkje in het werk dat – vaak op de achtergrond – wordt uitgevoerd.

NEN 7522

Voor het digitaal kunnen uitwisselen van zorggegevens is standaardisatie van (medische) gegevens en aansluiting op de geldende zorgstandaarden noodzakelijk. Deze standaarden moeten actueel blijven en beheerd worden. De NEN-norm 7522 gaat over het voeren van regie over het beheer en ontwikkelen van deze standaarden. Deze norm wordt herzien. VIPP Babyconnect is nauw betrokken bij de gesprekken over aanvullingen en aanpassingen voor de norm. Hierbij is de positionering van de eindgebruikers en een separate positionering van de leveranciers een essentieel thema.

Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg

Als je met elkaar veilig en digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Binnen de geboortezorg is dit door verschillende partijen opgepakt. Samen werken zij aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Hierin worden afspraken over innovaties en het beheer ervan vastgelegd. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat ook ná afronding van VIPP Babyconnect in 2023 de ontwikkelingen door kunnen gaan op een duurzame manier.

Secundair datagebruik

Zorggegevens worden ook gebruikt voor onderzoek. Dit secundair datagebruik is onder andere van belang om de kwaliteit van de (geboorte)zorg te monitoren. Met verschillende partijen, waaronder Zorginstituut Nederland, RIVM en VWS, werkt VIPP Babyconnect aan een plan van aanpak voor het verbeteren van het secundair datagebruik in de geboortezorg. Een belangrijk basisprincipe waar we voor secundair datagebruik in de hele zorg van uit willen gaan, is dat gebruik gemaakt wordt van data die al in het zorgproces vastgelegd worden. Zo werken we aan het verlagen van administratieve last.

Leveranciers

Leveranciers van softwaresystemen worden vanuit verschillende kanten benaderd. Zorgorganisaties, overheid, VIPP-programma’s, eindgebruikers; iedereen heeft vragen aan de leveranciers. Het is belangrijk om hier meer grip op te krijgen. De krachten bundelen zorgt voor transparantie en efficiency. En vraagbundeling zorgt voor één gezamenlijk agenda. Daarnaast geeft het de leveranciers ook ruimte om zich te richten op waar eindgebruikers het meest bij zijn gebaat. Er kan winst worden behaald door bijvoorbeeld meer kennis over inkoop binnen te halen, maar ook door vragen inzichtelijk te krijgen en te bundelen en met behulp van de betrokkenen prioriteiten te stellen. Met verschillende partijen gaat VIPP Babyconnect hiermee aan de slag.

Meedenken?

De komende tijd komt er regelmatig een update over deze en andere projecten en processen waar op de achtergrond aan gewerkt wordt. Wil jij iets meegeven over deze onderwerpen of wil je meedenken? Neem dan contact op met het programmabureau via info@carecodex.org.