#DaarTekenIkVoor

In de campagne #DaarTekenIkVoor komen zorgverleners en zorgbestuurders aan het woord over waarom zij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg willen realiseren.

Op social media verschijnen banners met een citaat van de zorgverlener of zorgbestuurder en op deze pagina vind je de links naar de verhalen van de deelnemers. In deze verhalen vertellen ze wat digitale gegevensuitwisseling voor hen betekent en waarom ze meedoen.

Florin Jelsma gelooft dat als meer praktijken en organisaties mee doen er voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg landelijk sprongen kunnen worden gemaakt. “Samen staan we sterker. We moeten echt verder kijken dan de eigen omgeving om met de hele geboortezorg stappen te kunnen maken.”

En daarom heeft zij de subsidieaanvraag ondertekend.

“Gegevensuitwisseling levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Daarom zet ik mijn handtekening”, vertelt Peter Boudewijn, bestuurder van RST Zorgverleners. Deze organisatie is één van de circa 30 kraamzorgorganisaties die in Rotterdam-Rijnmond meedoet aan de realisatie van digitale gegevensuitwisseling.  “Tuurlijk, er zijn best nog wel wat open punten en risico’s, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met elkaar goed gaan regelen.”

Hugo Keuzenkamp, bestuursadviseur van het Rode Kruis Ziekenhuis en voormalig bestuurder van het Dijklander Ziekenhuis, zet zich al jaren in voor digitalisering in de zorg. “Ik geloof er heilig in dat digitale gegevensuitwisseling leidt tot kwaliteitsverbetering in de zorg. VIPP Babyconnect is hierin een belangrijke bouwsteen voor de geboortezorg.”

“Goede communicatie en overdracht zijn essentieel om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Eén virtueel dossier. Dat is wat we nodig hebben”, vertelt gynaecoloog Peter van Gessel van het Bravis ziekenhuis. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat we een babyvolgend dossier krijgen, waarin zo min mogelijk hiaten zitten.”