#DaarTekenIkVoor

In de campagne #DaarTekenIkVoor komen zorgverleners en zorgbestuurders aan het woord over waarom zij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg willen realiseren.

Laura Schuit is directeur van kraamzorgorganisatie De Kleine Amsterdammer. “Het was niet zozeer de vraag of we de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect zouden tekenen, maar wanneer.” Haar organisatie staat al lang te springen om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg tot stand te brengen.

En daarom heeft haar kraamzorgorganisatie de subsidieaanvraag ondertekend.

langwerpige zwartwit foto van een echoscopist die een echo maakt van een foetus. Zwangere vrouw ligt op een bed.

Nic Kaldenbach is manager ICT in het Dijklander Ziekenhuis. VIPP Babyconnect is een van de vele projecten waarmee de ICT-afdeling zich bezighoudt. “VIPP Babyconnect gaat ons enorm verder helpen door de informatie-uitwisseling in de keten tussen verloskundigen en het ziekenhuis digitaal te ondersteunen.”

En daarom heeft het ziekenhuis de subsidieaanvraag ondertekend.

Rinke Pleging is verloskundige en echoscopist in Heerenveen. Al meer dan 30 jaar werkt ze met hart en ziel voor de beste begeleiding van moeder en kind. “Helaas gaat er nog steeds veel tijd zitten in het verkrijgen, verwerken en versturen van alle informatie rondom de zwangerschap. En zonder deze informatie is er geen goede begeleiding mogelijk”, vertelt ze. Ze ziet in digitale gegevensuitwisseling de oplossing. 

langwerpige zwartwit foto van een echoscopist die een echo maakt van een foetus. Zwangere vrouw ligt op een bed.

Florin Jelsma gelooft dat als meer praktijken en organisaties mee doen er voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg landelijk sprongen kunnen worden gemaakt. “Samen staan we sterker. We moeten echt verder kijken dan de eigen omgeving om met de hele geboortezorg stappen te kunnen maken.”

En daarom heeft zij de subsidieaanvraag ondertekend.

“Gegevensuitwisseling levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Daarom zet ik mijn handtekening”, vertelt Peter Boudewijn, bestuurder van RST Zorgverleners. Deze organisatie is één van de circa 30 kraamzorgorganisaties die in Rotterdam-Rijnmond meedoet aan de realisatie van digitale gegevensuitwisseling.  “Tuurlijk, er zijn best nog wel wat open punten en risico’s, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met elkaar goed gaan regelen.”

Zwart wit foto vanman met bril en baard die de camera inkijkt.

Hugo Keuzenkamp, lid van de raad van bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis en voormalig bestuurder van het Westfriesgasthuis (nu onderdeel van Dijklander Ziekenhuis), zet zich al jaren in voor digitalisering in de zorg. “Ik geloof er heilig in dat digitale gegevensuitwisseling leidt tot kwaliteitsverbetering in de zorg. VIPP Babyconnect is hierin een belangrijke bouwsteen voor de geboortezorg.”

“Goede communicatie en overdracht zijn essentieel om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Eén virtueel dossier. Dat is wat we nodig hebben”, vertelt gynaecoloog Peter van Gessel van het Bravis ziekenhuis. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat we een babyvolgend dossier krijgen, waarin zo min mogelijk hiaten zitten.”