“Laten we nu doorpakken.”

  1. #DaarTekenIkVoor
  2. "Laten we nu doorpakken."
Zwart wit foto van man die zit op een stoel. Hij heeft een baard en bril en kijkt in de camera.

“Digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is essentieel voor een goede start van het kind en het gezin,” zegt Angela Bransen, directeur jeugd bij branchevereniging ActiZ. “Daarom werken we nauw samen met het programmabureau VIPP Babyconnect. En brengen we digitale gegevensuitwisseling en het VIPP-programma goed onder de aandacht bij onze achterban, de organisaties in de jeugdgezondheidzorg.”

Bransen laat er geen twijfel over bestaan: “Als maatschappij snakken we naar het kunnen uitwisselen van gegevens. Mensen willen de regie hierop hebben. Ze willen zelf beschikken over hun gegevens, zodat ze goed geïnformeerd zijn en kunnen meepraten met artsen.” Bransen haalt een voorbeeld aan: “In het oosten van Nederland kunnen ouders al meekijken in het dossier van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat ze hierdoor meer regie ervaren over de opvoeding. Dit sterkt ze.”

Betere samenwerking

Digitale gegevensuitwisseling verbetert de samenwerking tussen de zorgverleners, aldus Angela Bransen. “Er zijn veel verschillende zorgverleners betrokken voor de zwangerschap, rondom de zwangerschap, geboorte en de periode erna. Het kunnen beschikken over de juiste gegevens is dan van groot belang. Je krijgt zo een completer beeld van het gezin en hun omgeving. “Hierdoor vang je sneller signalen op, zoals een vergrote kans op suikerziekte of obesitas. Als zorgverlener kun je hierop ingrijpen.” Een ander voordeel is dat je met digitale gegevensuitwisseling niet meer afhankelijk bent van mondelinge overdracht door zorgverleners of de ouders.

Couleur locale

Angela Bransen vindt het belangrijk dat zorgverleners en andere betrokkenen in de regio de ruimte en vrijheid krijgen om digitale gegevensuitwisseling vorm te geven. “Zij werken nauw samen en hebben hier afspraken over gemaakt. De uitwisseling moet aansluiten op hoe zij met elkaar willen werken.”

Voorbij de schotten

Angela hoopt dat er tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg nóg sterker wordt samengewerkt in de nabije toekomst. “Dat we echt als één team gaan optrekken. Voor een zwangere of moeder maakt het niet uit vanuit welke discipline een zorgverlener aan je zijde staat. Als je maar goed geholpen wordt.” De zorg is nu in schotten verdeeld. “Digitale gegevensuitwisseling trekt zich hier niets van aan. En dat is een mooie ontwikkeling.”

Doorpakken

Een wens van Bransen is dat er versnelling komt. “Er wordt veel met allerlei partijen afgestemd en gepraat over visies. Ik weet dat afstemming en draagvlak belangrijk zijn. Maar laten we nu doorpakken. Ook al zijn er nog open eindjes. Laten we met de kennis die er nu is starten. Het gaat immers om de beste start van het gezin.”