“Digitale gegevensuitwisseling komt afstemming en patiëntveiligheid ten goede”

  1. #DaarTekenIkVoor
  2. "Digitale gegevensuitwisseling komt afstemming en patiëntveiligheid ten goede"
Man in pak kijkt in de camera en glimlacht.

Nic Kaldenbach is manager ICT in het Dijklander Ziekenhuis, dat de subsidieaanvraag heeft ondertekend om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. VIPP Babyconnect is een van de vele projecten waarmee de ICT-afdeling zich bezighoudt. “Dit VIPP-programma is voor het ziekenhuis een kleinschalig project, maar voor de integrale geboortezorg een grote stap.” En goede integrale geboortezorg is één van de speerpunten van het ziekenhuis. “VIPP Babyconnect gaat ons enorm verder helpen door de informatie-uitwisseling in de keten tussen verloskundigen en het ziekenhuis digitaal te ondersteunen.”

Kwaliteitsverbetering

Het veilig digitaal kunnen uitwisselen van gegevens leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering, aldus Kaldenbach. “Het komt de afstemming tussen zorgverleners en de patiënt ten goede, maar ook de patiëntveiligheid. Alle zorgverleners hebben immers beschikking over dezelfde en meest actuele gegevens over de patiënt. Dit gaat een positief effect hebben op de samenwerking.”

Gezamenlijk perspectief

Het Dijklander Ziekenhuis is met diverse projecten bezig om de informatie-uitwisseling in de regio tussen ketenpartners te verbeteren: InZicht 1 en 2, VIPP5. “En VIPP Babyconnect. Een prachtig voorbeeld, want het laat de meerwaarde zien van informatie-uitwisseling in de keten. Een gezamenlijk perspectief is wat we hiermee bereiken.”

Compleet beeld van patiënt

Volgens Kaldenbach maakt digitale gegevensuitwisseling het werk van de zorgverlener makkelijker: “De verloskundigen en gynaecoloog kunnen met één druk op de knop dezelfde informatie van de patiënt raadplegen. En krijgen een compleet beeld van de patiënt.” Ook zijn de anamnestische data van betere kwaliteit, omdat de bronbestanden zijn vastgelegd en te raadplegen door zorgverleners.

Zorgverleners integraal team

Digitale gegevensuitwisseling komt de patiënt ten goede: “Zorgverleners hoeven niet telkens weer dezelfde vragen te stellen en kunnen zich beter voorbereiden op het spreekuur. De patiënt ziet alle betrokken zorgverleners tijdens de zwangerschap en geboorte als één integraal team. En zo hoort het ook te zijn.”