“De kwaliteit van de geboortezorg verbeteren”

  1. #DaarTekenIkVoor
  2. "De kwaliteit van de geboortezorg verbeteren"

“Goede communicatie en overdracht zijn essentieel om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Eén virtueel dossier. Dat is wat we nodig hebben”, vertelt gynaecoloog Peter van Gessel van het Bravis ziekenhuis. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat we een babyvolgend dossier krijgen, waarin zo min mogelijk hiaten zitten.”

Het gaat er volgens Van Gessel om dat de systemen die je hebt zo optimaal mogelijk samenwerken. “Dat geldt voor eerstelijns- en tweedelijns systemen, maar ook voor kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Goede communicatie en overdracht zijn essentieel”, vult hij aan. “Dat bleek ook uit het stuurgroeprapport ‘Een goed begin’ uit 2009. Daarin werd slechte communicatie genoemd als één van de mogelijke oorzaken van hogere perinatale sterfte in Nederland.”

 

Gezamenlijk doel

Met de Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO) Qocon wordt in Zuid-West Brabant al gewerkt in een integraal dossier. “We werken met de eerste- en tweede lijn samen binnen ons ziekenhuissysteem van Chipsoft. Nu moeten we dat verder brengen naar de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Dit is een belangrijke stap. Ik hoop dat we die met VIPP Babyconnect kunnen zetten.”

De goede samenwerking in de regio is daarbij van belang. “Het heeft geholpen dat er onderling al een vertrouwensbasis was waarop je met elkaar in gesprek kunt. Wat hebben we van elkaar nodig? Daar hoort communicatie bij. De neuzen dezelfde kant op en gezamenlijk doel.”

Inzicht

Digitale gegevensuitwisseling gaat Van Gessel in zijn werk enorm helpen. “Het is heel simpel: ik zie dan de juiste informatie op het moment dat ik deze informatie nodig hebt. Je hebt dan actuele informatie en mist geen gegevens meer.” Daarmee verschuift de nadruk volgens Van Gessel ook meer naar de cliënt. “De geboortezorg werkt dan in een patiëntvolgend dossier. Bovendien heeft de cliënt zelf inzicht in haar eigen dossier. Ze weet wat over haar geregistreerd wordt en heeft controle over haar gegevens. Ze kan zorgverleners wijzen op haar gegevens.”

Simpel

Dat klinkt eenvoudig, maar Van Gessel realiseert zich dat er nog heel wat werk aan de winkel is: “Het is eigenlijk simpel, maar toch is het nog niet gelukt om gegevens digitaal uit te kunnen wisselen. Er zijn ook zoveel partijen bij betrokken, met allemaal verschillende belangen. Toch willen we als zorgverleners gewoon gezondheidsgegevens kunnen delen. Daarom moeten we met z’n allen terug naar de basis: hoe kunnen we de kwaliteit van de perinatale zorg in Nederland verbeteren? Als we die noodzaak zien, dan kunnen we stappen zetten.”