“Digitale gegevensuitwisseling leidt tot kwaliteitsverbetering in de geboortezorg”

  1. #DaarTekenIkVoor
  2. “Digitale gegevensuitwisseling leidt tot kwaliteitsverbetering in de geboortezorg"
Zwart wit foto van man die zit op een stoel. Hij heeft een baard en bril en kijkt in de camera.

Hugo Keuzenkamp, lid van de raad van bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis, zet zich al jaren in voor digitalisering in de zorg. “Ik geloof er heilig in dat digitale gegevensuitwisseling leidt tot kwaliteitsverbetering in de zorg. VIPP Babyconnect is hierin een belangrijke bouwsteen voor de geboortezorg.”

Hulpmiddel voor zorgverleners

“Digitale gegevensuitwisseling bevordert de dossiervoering en -gebruik”, aldus Hugo Keuzenkamp. “Door gegevens digitaal en gestructureerd vast te leggen, is de informatie makkelijk toegankelijk voor de zorgverleners. Inzage wordt drempelloos.” Ook valt het dan sneller op als er gegevens ontbreken. “Dit geeft zorgverleners een impuls om alle benodigde gegevens te registreren.” Hiermee wordt digitale uitwisseling een hulpmiddel voor betere zorgverlening.

 

Eenduidige en gestructureerde communicatie essentieel

“Patiëntveiligheid is het belangrijkste”, benadrukt Hugo Keuzenkamp. “De geboortezorg kent een hoog zorgrisico. Er zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Eenduidige en gestructureerde communicatie is dan essentieel.” De calamiteiten die hij heeft zien gebeuren in de geboortezorg waren meestal te herleiden tot een probleem in de communicatie. “VIPP Babyconnect draagt bij aan de verbetering in de communicatie tussen zorgverleners. Hoe soepeler die verloopt, des te beter de uitkomsten.”

Redenen om mee te doen

Dat de geboortezorg een risicovolle zorgsector is, moet juist een reden zijn voor ziekenhuizen om mee te willen doen aan het VIPP-programma. “De consequenties kunnen enorm zijn als de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners hapert. Bedrijfsmatig is het ook slim om mee te doen”, aldus Hugo Keuzenkamp. De tarieven die ziekenhuizen ontvangen, zijn behoorlijk. “De geboortezorg is een belangrijke inkomstenbron. Maar ook een gevoelige. Het loont daarom de moeite om te blijven investeren in de kwaliteit van deze zorg. Dat betekent onder meer dat het zaak is dat de digitale gegevensuitwisseling op orde komt.”

Hugo Keuzenkamp is lid van de raad van bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis. Keuzenkamp heeft ruim twaalf jaar als bestuurslid van het Westfriesgasthuis (nu onderdeel van Dijklander Ziekenhuis) gewerkt. Onder zijn leiding werd het Westfriesgasthuis het eerste EPD-ziekenhuis van Nederland.