“Samenwerken aan de beste uitkomst voor moeder en kind”

  1. #DaarTekenIkVoor
  2. “Samenwerken aan de beste uitkomst voor moeder en kind”
Vrouw met kort haar voert echoscopie uit bij een zwangere vrouw.

Rinke Pleging is verloskundige en echoscopist bij Schoterpoort in Heerenveen. Al lange tijd ziet ze de noodzaak van digitale gegevensuitwisseling: “Acht jaar geleden heb ik verloskundigen, een gynaecoloog en vertegenwoordigers van ziekenhuis Tjongerschans met alle programmabouwers van de eerstelijn, Chipsoft voor de tweede lijn en PWD vertegenwoordigers aan tafel verzameld om de digitale uitwisseling te bespreken.”

Meewerken aan VIPP Babyconnect

Daar werd al duidelijk dat het geen gemakkelijk traject zou worden. En dat is gebleken. “Gelukkig is iedereen nu zover dat ze aan VIPP Babyconnect willen meewerken en haken ook andere organisaties in de geboortezorg aan.”

Alle gegevens inzien

Alhoewel Rinke soms nog twijfelt of het echt wel goed gaat komen, vindt ze digitale gegevensuitwisseling zo belangrijk dat ze tekent voor de subsidie VIPP Babyconnect. Zelfs met de vragen die ze nog heeft. “Ik weet nog niet wat het mij als eerstelijns verloskundige gaat kosten. Gaan de zorgverzekeraars meebetalen? Hoe lang gaat de implementatie duren? Wanneer kan er eindelijk op de knop gedrukt worden en werkt het echt? Het is nog niet duidelijk, maar het feit dat ik in mijn vertrouwde programma kan blijven werken en ik alle gegevens van de zwangerschap kan zien, vind ik zo belangrijk dat ik er wel voor teken.”

Hart en ziel

Als verloskundige in de eerstelijn werkt Rinke al meer dan 30 jaar met hart en ziel voor de beste begeleiding van moeder en kind. “Helaas gaat er (nog steeds) veel tijd zitten in het verkrijgen, verwerken en versturen van alle informatie rondom de zwangerschap. En zonder deze informatie is er geen goede begeleiding mogelijk”, vertelt ze. Ze ziet in VIPP Babyconnect de oplossing. “Dit lijkt mij het programma waarbij ik vanuit mijn eigen vertrouwde programma alle info kan delen met en krijgen van alle ketenpartners rond de zwangerschap. Geen onduidelijkheid. Geen ergernis, geen tijdverlies.”

Beter geïnformeerd

Dat komt de kwaliteit van de zorg ook ten goede. Rinke: ”Hoe beter en volledig de zorgverlener is geïnformeerd, des te beter kan zij of hij begeleiding aan de zwangere, haar partner en de baby geven. De zwangere hoeft ook niet steeds weer opnieuw haar verhaal vertellen. Daarnaast zijn er geen fouten meer door onvolledige overdracht.” Rinke ziet ook mogelijkheden voor extra’s. “Als er ook nog een informatiedeel opgezet kan worden, waarin de zwangere allerlei goede informatie kan ophalen staat zij ook steeds meer in haar kracht. Goed geïnformeerd kan zij dan het gesprek met de zorgverlener aan en samen werk je dan aan de beste uitkomst voor moeder en kind.”


Rinke Pleging is inmiddels met pensioen.