“De vraag was niet of, maar wanneer we zouden tekenen”

  1. #DaarTekenIkVoor
  2. "De vraag was niet of, maar wanneer we zouden tekenen"
vrouw met bril en lang haar met krullen lacht in camera.

Laura Schuit is directeur van kraamzorgorganisatie De Kleine Amsterdammer. “Het was niet zozeer de vraag of we de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect zouden tekenen, maar wanneer.” Haar organisatie staat al lang te springen om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg tot stand te brengen. “We bedienen de hele regio Amsterdam. Dat betekent dat we kraamzorg bieden aan kraamvrouwen van alle 25 verloskundigenpraktijken en 6 ziekenhuizen. Dan is het beschikbaar hebben van de juiste gegevens essentieel.”

Mondelinge overdracht

“We zetten de zorg in op basis van de medische gegevens die we krijgen. En soms is dat een mondelinge overdracht van de cliënt.” Dat moet echt anders, aldus Schuit. “Sommige mensen zijn de Nederlandse taal amper machtig of weten niet dat bepaalde informatie relevant is voor ons. Zoals een depressie uit het verleden. Een geboorte en de kraamtijd kunnen dit ziektebeeld weer aanwakkeren.”

Achter de voordeur

Bij De Kleine Amsterdammer geven ruim 40 kraamzorgmedewerkers zorg aan meer dan 1000 kraamvrouwen per jaar. Deze medewerkers komen achter de voordeur en zien hoe het gezin omgaat met de baby. Een geboorte is een ingrijpende gebeurtenis, die veel teweeg kan brengen. “Een kraamverzorgende moet goed voorbereid zijn. Inzicht in relevante gegevens die door andere zorgverleners zijn vastgelegd, helpt hier enorm bij.”

Juiste zorgverlener bij de juiste cliënt

De planningsmedewerker roostert de kraamverzorgenden in. “Daarom is het zo belangrijk dat er een goede digitale overdracht is. De planningsmedewerker weet dan de juiste zorgverlener in te zetten bij de cliënt.” Dat komt de kraamvrouw en haar gezin ten goede. “Zij kan erop vertrouwen dat de kraamverzorgende op de hoogte is en daarmee goed voorbereid de zorg zal verlenen.”

Olievlek

De subsidie helpt de geboortezorg op de juiste weg, vindt Laura. “Digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat we als zorgverleners naadloos op elkaar aansluiten in het zorgproces.” Om dit te bereiken is het nodig dat zoveel mogelijk zorgverleners zich aansluiten bij een regionaal partnerschap en hun handtekening onder de subsidieaanvraag zetten. “Het kan werken als een olievlek. En ook al is nog niet alles helemaal helder, vertrouw erop dat het goed komt. We zijn bezig met innovatie, dan zijn er nog onduidelijkheden. Als je geen zwaarwegend bezwaar hebt, zet dan je handtekening. Anders realiseren we nooit veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.”