“Ik draag graag een steentje bij”

  1. #DaarTekenIkVoor
  2. "Ik draag graag een steentje bij"
vrouw met bril en lang haar met krullen lacht in camera.

Foto: Medea Huisman

“Het bij elkaar brengen van partijen is ons vak,” zegt Arie Jongejan, directeur/bestuurder van Proscoop. “We zetten graag onze expertise in om een steentje bij te dragen om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren.”

Subsidieaanvraag via Proscoop

Proscoop is penvoerder én projectleider voor 5 VSV’s en 1 IGO die de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect in juni 2021 hebben ingediend. “Dit houdt in dat de aanvraag via ons verloopt en dat we de VSV’s ondersteunen in het hele traject.” Proscoop is een van de 14 regionale ondersteuningsstructuren (ROS) van het landelijk netwerk.

Samenhangende zorg voor inwoners

Jongejan: “We adviseren en begeleiden in de eigen regio’s de eerste lijn én betrokken partijen in zorg en welzijn bij het realiseren van samenhangende zorg voor de inwoners.” Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en toekomstbestendige zorg dicht bij huis te bieden. “Een van de ontwikkelingen die daarbij helpt is digitale zorg. Zeker ook in de geboortezorg.”

Naar een hoger plan

De kracht van het invoeren van digitale gegevensuitwisseling zit hem in de combinatie van de landelijke expertise van het programmabureau VIPP Babyconnect met de regionale verbinding die Proscoop organiseert. “Wij kennen onze regio heel goed. De populatie en het zorgveld hier in Oost Nederland is bijvoorbeeld heel anders dan in de randstad. Dat vereist een andere aanpak.” Via de VIPP regeling is er ruimte voor regionale inkleuring. “Je wilt niet dat iedere regio het wiel opnieuw uitvindt. De blauwdrukken zijn er al. Maar een kloppende regionale samenwerking is nodig om de implementatie van digitale gegevensuitwisseling naar een hoger plan te brengen.”

Voordeel van eerdere ervaringen

Ook Proscoop vindt het wiel niet opnieuw uit. ‘We varen op de ervaringen van de collega-ROS’en die de weg hebben geëffend.’ Regio’s Rijnmond en Noord-Holland Noord zijn al bezig met de implementatie en hebben de randvoorwaarden inzichtelijk gekregen. ‘Wij hebben hier nu voordeel van.’

Domeinoverstijgend samenwerken

De volgende stap voor Jongejan is dat digitale gegevens domeinoverstijgend gedeeld gaan worden. De zorg is nu veelal nog in sectoren georganiseerd (GGZ, ziekenhuis, Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, enz). In alle regio’s groeit het besef dat je integraal moet samenwerken om goede betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. Digitale zorg en dus ook veilige digitale gegevensuitwisseling ondersteunen deze meer populatiegerichte aanpak. (Meer over populatiegerichte zorg bij Proscoop).

Niet meer van deze tijd

De verschillende VIPP-programma’s zijn nu per sector bezig om digitale gegevensuitwisseling te organiseren. Een prima ontwikkeling, maar het uiteindelijke doel is dat de burger alle informatie in haar of zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te zien krijgt. “De cliënt of de patiënt moet de regie kunnen krijgen en houden over de eigen zorg. Dit is ook het uitgangspunt van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.” Daarbij, zegt Jongejan, is het niet meer van deze tijd dat burgers hun eigen gegevens niet kunnen beheren. “In elke uithoek van de wereld kun je via een app je bankzaken regelen. Maar je eigen gegevens inzien, kan niet. Dat valt niet meer uit te leggen.”