Implementatie nu echt realistisch

Implementatie nu echt realistisch

De regionale partnerschappen zijn goed op weg met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Vorig jaar werd duidelijk dat er extra financiering van VWS nodig was voor de ICT-middelen en licentiekosten (zie kader). De negen regionale...
Basis voor eindgebruikersorganisatie staat stevig

Basis voor eindgebruikersorganisatie staat stevig

Vanaf 1 mei neemt Sylvia Veereschild het stokje over van Anneke Kamer, projectleider eindgebruikersorganisatie. Anneke stond aan de wieg van de eindgebruikersgroepen (zie kader visiedocument en eindgebruikers). In dit artikel blikken Anneke en Sylvia vooruit én terug....
Afsprakenstelsel onder de loep

Afsprakenstelsel onder de loep

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is inmiddels meer dan anderhalf jaar in de lucht. Hoog tijd om eens polshoogte te nemen. Hoe wordt dit gebruikt en voldoet het aan de eisen? Het programmabureau Babyconnect ging op onderzoek uit. Het...