1. Nieuws
  2. hoe werkt het
  3. Update stapsgewijze ontwikkeling – juni 2021

Update stapsgewijze ontwikkeling – juni 2021

30 juni 2021

In juni zijn er weer stappen gezet op weg naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In dit artikel de belangrijkste resultaten van de afgelopen maand.

Functionaliteit voor Raadplegen vanuit Atermes landelijk beschikbaar
De functionaliteit om gegevens te kunnen raadplegen in het softwaresysteem Atermes (kraamzorg) is succesvol getest. Met raadplegen bedoelen we het veilig en gebruiksvriendelijk inzien van geboortezorggegevens die door andere zorgverleners zijn geregistreerd. De functionaliteit hiervoor heet de viewer (zie kader 1).

De viewer werkt volgens de richtlijnen van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Sinds begin juni is de viewer beschikbaar voor alle kraamverzorgenden/kraamzorgorganisaties die gebruik maken van Atermes. Om daadwerkelijk gegevens te kunnen raadplegen is het nodig dat andere softwaresystemen deze eerst toegankelijk en vindbaar hebben gemaakt. Het programmabureau werkt hier samen met leveranciers aan. De eerste praktijkresultaten hiervan zijn bekijk je in deze video (verloskundigen delen onderling gegevens) en in deze video (uitwisseling tussen verloskundigen met ziekenhuis).

Hoe het inzien van gegevens in Atermes werkt en wat dit betekent voor de kraamvrouw, de kraamverzorgende en de kraamzorgorganisatie bekijk je in deze video:

Proof of concept Raadplegen vanuit KRAAM.online geslaagd
Ook is het raadplegen van gegevens via een viewer vanuit het softwaresysteem KRAAM.online succesvol getest. Dit betekent dat kraamverzorgenden/kraamzorgorganisaties die gebruikmaken van KRAAM.online de functionaliteit in de toekomst kunnen gebruiken.

Artikel ‘Zibs per scenario’ gepubliceerd
In het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is een nieuw artikel gepubliceerd, ‘Zibs per scenario’. Dit artikel beschrijft de relaties tussen use cases, scenario’s, zorginformatiebouwstenen (zibs) en fhir-profielen. Wat use cases en scenario’s zijn lees je in deze factsheet. Welke use cases en scenario’s op welk moment gebruikt worden in het zorgproces, vind je terug in de architectuurlaag ‘Zorgproces’ in het afsprakenstelsel. In het artikel “Zibs per scenario” lees je welke zibs en FHIR-profielen voor ieder scenario relevant zijn. (Meer over zibs en Fhir in kader 2). Deze informatie helpt regionale projectleiders en leveranciers bij het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie.

Twee nieuwe implementatiehandleidingen gepubliceerd
In april is de eerste implementatiehandleiding gepubliceerd over het publiceren van gegevens in Orfeus. Deze maand zijn twee implementatiehandleidingen toegevoegd: Raadplegen vanuit Orfeus en Raadplegen vanuit Vrumun. De implementatiehandleidingen geven regionaal projectleiders bruikbare handvatten voor de voorbereiding en uitvoering van digitale gegevensuitwisseling. Per zorginformatiesysteem en proces stellen we een implementatiehandleiding op.

Kader 1

Wat is een viewer en hoe werkt deze?


Via een viewer kun je de gegevens inzien van een cliënt die andere zorgverleners hebben opgeslagen in andere zorgverlenerssystemen. Het viewen doe je in je eigen systeem.

Hoe het werkt, zie je in deze korte video.

brandende lucifer schemer

Kader 2

Zibs en FHIR

Een zib is een set van gegevens die als brokje bij elkaar horen, zoals persoonsgegevens, bloeddruk, of vorige zwangerschap. Een zib beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de cliënt moet worden vastgelegd en hoe dat moet worden vastgelegd.

FHIR is een format voor het vastleggen van gezondheidsgegevens, zodat deze uitgewisseld kunnen worden tussen zorgaanbieders.