1. Nieuws
  2. Afsprakenstelsel onder de loep

Afsprakenstelsel onder de loep

4 februari 2022

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is inmiddels meer dan anderhalf jaar in de lucht. Hoog tijd om eens polshoogte te nemen. Hoe wordt dit gebruikt en voldoet het aan de eisen? Het programmabureau Babyconnect ging op onderzoek uit.

Het afsprakenstelsel beschrijft de afspraken, architectuur en technische specificaties die nodig zijn om volledige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken. Het is bedoeld als een naslagwerk. Het uitgangspunt van veilige digitale gegevensuitwisseling is dat de gegevens die een zorgverlener vastlegt ingezien kan worden door andere zorgverlener in het eigen systeem of in het PGO door een cliënt.

In het onderzoek hebben we technisch projectleiders en enkele leveranciers geïnterviewd. De projectleiders hebben in de afgelopen periode het afsprakenstelsel geraadpleegd. Zij gebruikten het om verdere stappen te kunnen zetten om bijvoorbeeld de ICT-architectuur te kunnen vormgeven. Leveranciers van convertors, netwerken, vertalers en viewers zien in het afsprakenstelsel welke technische specificaties zij kunnen inbouwen in hun producten.

b3lineicon|b3icon-target||Target

Visie Babyconnect

In de interviews gaven de projectleiders en de leveranciers aan dat ze de visie van VIPP Babyconnect deelden. Meerdere van hen vonden ook de aanpak inspirerend. Lees hier over de visie en de aanpak.

Wat waren de ervaringen?

Allereerst: alle geïnterviewden zijn blij dat er een afsprakenstelsel is als een instrument waarin alle specificaties terug te vinden zijn. De noodzaak om digitale gegevens uit te kunnen wisselen op een manier die duurzaam is, werd door iedereen benadrukt.

Sommige gebruikers zijn tevreden over de structuur en de indeling van het afsprakenstelsel. Andere projectleiders en leveranciers zien daarin kansen voor verbeteringen. Zij vinden het niet altijd even duidelijk hoe het te gebruiken is. Wanneer moeten zij welke informatie raadplegen? Daarom gebruiken zij niet alle onderdelen van het afsprakenstelsel. ‘Ik zie het meer als een naslagwerk,’ vertelde een projectleider. ‘Het afsprakenstelsel is de eindbestemming, maar welke route je neemt, verschilt.’ Een leeswijzer en een tijdspad zouden helpen om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

De behoefte aan een heldere indeling, een tijdspad en meer hapklare brokken, komt deels door de beperkte tijd die sommige geïnterviewden kunnen besteden aan het project. De meeste projectleiders werken maximaal 1 à 2 dagen aan Babyconnect. Leveranciers nog een stuk minder: ‘Er is zoveel te doen en zo weinig tijd.’ Ook is er sprake van werkdruk. Naast dit project hebben projectleiders en leveranciers te maken met grote landelijke transities, zoals andere VIPP-programma’s en Wegiz die veel tijd in beslag nemen. Verbeteringen in het afsprakenstelsel kunnen bijdragen in het slagen van de digitale gegevensuitwisseling.

Er staat veel informatie in het afsprakenstelsel, vaak (te) gedetailleerd, werd opgemerkt. Daarbij is de informatie niet altijd compleet en actueel. Zo zijn de onderwerpen identificatie, authenticatie en autorisatie nog in een researchfase en er daarom nog niet in opgenomen. Als er nieuwe informatie gepubliceerd wordt, is het fijn om een notificatie te ontvangen. Zoals een van de projectleiders zei: ‘Ik moet mezelf er soms echt aan helpen herinneren naar het afsprakenstelsel te gaan.’
(Opm. Redactie: De functionaliteit om notificaties aan te zetten is aanwezig in het afsprakenstelsel. Deze optie kan explicieter opgenomen worden in het stelsel).

Ook gaven meerdere geïnterviewden aan dat het niet helder is of het afsprakenstelsel gezien kan worden als een leidraad of als een ‘wetboek.’ Het helpt als duidelijk vermeld wordt welke onderdelen verplicht zijn voor implementatie en welke een keuze. De ontwikkelingen volgen zich in razendsnel tempo op. Daarom zijn meer (technische) oplossingen mogelijk, zolang ze maar binnen het Framework passen. Om een voorbeeld te geven: de FHIR-resources kunnen zowel in een XDS-omgeving als in een FHIR-server beheerd worden.

En nu?

Het afsprakenstelsel kent een cyclisch proces: het wordt continu aangepast, doorontwikkeld en verder beheerd. De feedback van de projectleiders en leveranciers past hier goed in. De komende tijd gaan we kijken hoe én welke aanpassingen we kunnen doorvoeren. Uiteraard doen we dit in overleg met de mensen die het stelsel veel gebruiken. We willen alle geïnterviewden hartelijk bedanken voor hun openheid en tijd.

Heb jij nog aanvullingen of opmerkingen over het afsprakenstelsel? Laat het ons weten email: info@carecodex.org.

Het denken gaat altijd door

Het afsprakenstelsel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van cliënten, professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. In het afsprakenstelsel is kennis vastgelegd, die door iedereen gebruikt kan worden.

Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit document? Laat het ons weten via info@carecodex.org. Samen weten we meer. Samen komen we verder.