1. Nieuws
  2. Update stapsgewijze ontwikkeling – mei 2021

Update stapsgewijze ontwikkeling – mei 2021

17 mei 2021

Iedere maand delen we de belangrijkste resultaten die behaald zijn op weg naar veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Deze maand een succesvolle proof of concept en de eerste implementatiehandleiding die nu beschikbaar is.

Afbeelding: een overzicht van de stapsgewijze ontwikkeling voor de (technische) implementatie

Geslaagd: Proof of concept veilige gezamenlijke resource server (stap blauw in overzicht)

In deze proof of concept (zie uitleg kader) lieten we in samenwerking met leveranciers ZWConnect en Firely zien dat meerdere zorgorganisaties veilig één resource server kunnen gebruiken. De resource server is nodig om digitale gegevens te kunnen uitwisselen volgens de richtlijnen van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Deze server maakt de opgeslagen geboortezorggegevens bij een zorgorganisatie toegankelijk voor cliënten en voor andere organisaties. Iedere zorgorganisatie heeft zo’n resource server nodig om onderling gegevens te kunnen delen. Het efficiëntst is als zorgorganisaties de krachten bundelen en gezamenlijk een resource server afnemen.

Deze proof of concept toonde dat de privacy en informatiebeveiliging gegarandeerd kunnen worden wanneer meerdere zorgorganisaties één resource server gebruiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de internationale standaard SMART on FHIR.

 

De eerste implementatiehandleiding is klaar (onderdeel van stap fuchsia in overzicht: Productieklare oplossingen)

In samenwerking met RSO Gerrit zijn we gestart met het schrijven van implementatiehandleidingen. Zo’n handleiding is een hulpmiddel voor regionale projectleiders om een werkende oplossing, zoals een viewer of aanpassingen in een zorginformatiesysteem, te implementeren.

Per zorginformatiesysteem en proces stellen we een implementatiehandleiding op. De kennis en ervaringen uit eerdere implementaties (zoals een voorbeeldimplementatie: stap groen, zie ook kader) vormen hiervoor de basis. In het kort beschrijft een implementatiehandleiding het doel, de uitgangssituatie en de weg daartussen. Hierbij worden handvatten aangereikt, zoals een voorbeeldplanning, kostenraming en risicoanalyse.

De eerste handleiding is klaar. Deze beschrijft de invoering van het proces publiceren bij zorgaanbieders die gebruikmaken van zorginformatiesysteem Orfeus. Ook vind je er voorbeeldmaterialen. De implementatiehandleiding vind je hier>>>

De volgende handleidingen gaan over de oplossingen die in de voorbeeldimplementatie bij IGO Geboortehart (link) op kleine schaal zijn ingevoerd. In de komende maandelijkse updates vertellen we je hier meer over.

 

Meer weten?

Mail dan naar info@carecodex.org.

 

Uitleg proof of concept en voorbeeldimplementatie

De focus bij een proof of concept ligt op de technische haalbaarheid en het ophalen van kennis voor implementatie. Er worden koppelingen tussen twee of meer zorginformatiesystemen in de praktijk gebracht.

De voorbeeldimplementatie laat zien hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien tussen zorgverleners onderling, en tussen cliënten en zorgverleners. Dit gebeurt in een live-omgeving met zorgverleners die in verschillende informatiesystemen werken. Zij wisselen een beperkte set aan gegevens uit van bestaande cliënten, die hiervoor toestemming hebben gegeven.