1. Nieuws
  2. Waardevolle input opgehaald bij cliënten en zorgverleners

Waardevolle input opgehaald bij cliënten en zorgverleners

18 februari 2022

De eindgebruikersgroepen voor cliënten en zorgverleners kwamen eind januari en begin februari weer bij elkaar. Bij de cliënten lag de focus vooral op de PGO. Dit onderwerp leeft erg en de deelnemers denken graag hierover mee. De zorgverleners werden met een Mentimeter met allerlei vragen rondom het thema registratie op een interactieve manier betrokken. Beide bijeenkomsten leverden veel input op. Die informatie wordt meegenomen naar de regio en geeft richting aan de implementatie. Deze input bespreken we ook met brancheorganisaties.

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is belangrijk voor cliënten. Via de PGO krijgen zij toegang tot de eigen gezondheidsgegevens en houden zij regie. Het is een onderwerp dat leeft binnen de eindgebruikersgroep cliënten. Tijdens de bijeenkomst op 28 januari geven de deelnemers dan ook aan dat zij graag meedenken, bijvoorbeeld over de communicatie rondom de PGO. Er komen diverse vragen naar boven, zoals het effect van de nieuwe regering op de PGO. Ze willen ook testen hoe het aanmaken van een eigen PGO werkt. Hiermee gaan we in kleinere werkgroepen verder aan de slag. Op verzoek van Patiëntenfederatie Nederland werkt één van de deelnemers in de week na de eindgebruikersbijeenkomst mee aan een gesprek over de eerste gebruikerservaringen.

Zorgverleners

De eindgebruikersgroep zorgverleners kwam op 8 februari bij elkaar. Om betere zorg te realiseren door eenduidige en eenmalige registratie heeft Registratie aan de Bron 8 tips opgesteld. Aan de hand van deze tips werd veel input opgehaald over het versnellen van het veranderproces en het vermijden van valkuilen. Zo werd duidelijk dat een persoonlijke benadering helpt om de boodschap van goede registratie verder te brengen. Daarnaast zijn termen als zibs en BgZ veelal onbekend bij zorgverleners in de regio. Toch is het niet verkeerd om in eenvoudige taal het principe van zorginformatie bouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ) mee te nemen in de communicatie. Om de nut en noodzaak van goede registratie verder te brengen in de regio is in elk geval behoefte aan tijd, geld en materialen. Maar ook communicatie en ondersteuning helpen.

Routekaart

Elke eindgebruikersbijeenkomst wordt vanuit VIPP Babyconnect een update gegeven over de ontwikkelingen binnen het programma. Tijdens de bijeenkomsten voor cliënten en zorgverleners is hiervoor de interactieve routekaart gebruikt. Die laat zien welke stappen er zijn gezet en welke er nog aan komen.

[Klik op de afbeelding om naar de routekaart te gaan]

Komende bijeenkomsten

Op 22 februari komt de eindgebruikersgroep zorgorganisaties/zorgnetwerken bij elkaar en op 8 maart sluiten de data-analisten en onderzoekers deze serie bijeenkomsten af. Tussendoor worden eindgebruikers regelmatig betrokken. Zo is bij meerdere kick-off bijeenkomsten van regionale partnerschappen een cliënt uit de eindgebruikersgroep aanwezig en zijn zorgverleners betrokken bij de e-learning die is ontwikkeld.

Wil jij ook deelnemen aan een van de landelijke eindgebruikersgroepen? Neem dan contact op met projectleider eindgebruikersorganisatie Anneke Kamer, a.kamer@carecodex.org.