1. Nieuws
  2. Kamer beslist in mei over aanvullende financiering gegevensuitwisseling geboortezorg

Kamer beslist in mei over aanvullende financiering gegevensuitwisseling geboortezorg

3 december 2021

De implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vraagt een aanvullend bedrag voor dekking van materiële kosten voor infrastructuur en gebruik in de komende 3 jaar. Het ministerie van VWS heeft woensdag de regionale partnerschappen geïnformeerd waarom een besluit hierover pas kan worden genomen in mei na de behandeling van de Voorjaarsnota.

Eerder dit jaar hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het programmabureau VIPP Babyconnect en de directie curatieve zorg van VWS gesproken over mogelijkheden om de aanvullende materiële kosten aan de regionale partnerschappen te vergoeden. Pas in augustus is duidelijk geworden dat bekostiging alleen via de VWS-begroting kan. Dit betekent een bijstelling van die begroting. Helaas was het op dat moment te laat voor een reservering binnen de VWS-begroting voor 2022 en verder. De volgende mogelijkheid is de besluitvorming over bijstellingen van de begroting in aanloop naar de Voorjaarsnota 2022. Dit betekent dat VWS pas in mei uitsluitsel kan geven.

 

VWS beantwoordt vragen op 6 en 8 december

VWS zal daarom op 6 december van 15:30-16:00 uur en 8 december van 13:00-13:30 uur tijdens online sessies ingaan op vragen vanuit de regio’s over bovengenoemde vertraging. Deelnemers die betrokken zijn bij de implementatie kunnen zich hiervoor aanmelden bij l.steentjes@minvws.nl.

 

Aanpassingen in samenwerking met programmabureau

Het programmabureau VIPP Babyconnect, de regionale partnerschappen en projectteams inventariseren gezamenlijk onder welke voorwaarden zij verder kunnen en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in planning en aanpak, zodat de regionale voorbereidingen en implementaties met zo min mogelijk vertraging kunnen doorgaan.

 

Blijvende inzet gevraagd

De regionale partnerschappen, projectleiders, branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg (vertegenwoordigd in de kerntafel) en het landelijk programmabureau hebben veel vertrouwen in een positieve uitkomst van de besluitvorming aangezien het ministerie van VWS, de NZa en ZN het belang en de hoogte van deze financiering onderkennen en steunen. Vanwege de vergoeding uit de begroting van VWS is het definitief oordeel echter aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de Voorjaarsnota. We hopen dat alle betrokkenen hier begrip voor hebben en zich blijven inzetten voor veilige digitale gegevensuitwisseling.

 

Neem voor vragen over dit bericht contact op met Susan Osterop (s.osterop@carecodex.org) programmamanager VIPP Babyconnect.