Maak kennis met projectmedewerker Katja Dekker

Maak kennis met projectmedewerker Katja Dekker

Ik ben Katja Dekker en ik ben sinds maart als projectmedewerker betrokken bij VIPP Babyconnect. Ik heb een wisselend pakket aan werkervaring opgedaan de afgelopen jaren. Volledig nieuw in de wereld van de zorg, kwam er de afgelopen maanden veel op me af. En na een...
Maak kennis met projectmedewerker Katja Dekker

Maak kennis met projectleider Evi van der Linden

Het verbinden van zorg en techniek, dat vindt Evi van der Linden een mooie uitdaging. RZCC is de penvoerder voor de regio’s Brabant en Limburg. Voor deze regio’s is Evi vanuit Coöperatie Slimmer Leven projectleider VIPP Babyconnect. Na een studie...
Vier toekenningen subsidie VIPP Babyconnect

Vier toekenningen subsidie VIPP Babyconnect

Vier regionale partnerschappen hebben de subsidie VIPP Babyconnect toegekend gekregen. Zij kunnen nu echt aan de slag met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het gaat om de partnerschappen Limburg, Brabant, West (Leiden, Leiderdorp,...
Regio’s informeren zorgverleners

Regio’s informeren zorgverleners

Meerdere regionale partnerschappen gaven zorgverleners in december informatie over de stappen die nodig zijn om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Zo organiseerde regio West twee aftrapsessies en vond in de regio Rijnmond een digitale...