1. Nieuws
  2. Hoe informeren Brabant en Utrecht hun regionale partnerschap?

Hoe informeren Brabant en Utrecht hun regionale partnerschap?

18 maart 2022

Negen regionale partnerschappen vormen een landelijk dekkend netwerk om digitale gegevens uitwisseling in de geboortezorg te realiseren. De partnerschappen delen onderling veel kennis. Zo hebben de regio’s Brabant en Utrecht voorbeelden gedeeld over hoe zij hun regionaal partnerschap informeren. In Utrecht wordt regelmatig een online vragenuurtje georganiseerd. Tijdens themabijeenkomsten worden de deelnemers in Brabant op de hoogte gehouden. Mooie praktijkvoorbeelden om elkaar te informeren.

Themabijeenkomst Brabant

In Brabant werd op 14 maart een eerste online themabijeenkomst georganiseerd, met als onderwerp ‘betere zorg door eenduidige en eenmalige registratie’. Er waren ruim 45 deelnemers aanwezig.
Projectleiders Evi van der Linden en Julia van Hoof namen alle deelnemers mee in de laatste stand van zaken, waaronder de eerste stuurgroep bijeenkomst, de vorming van de werkgroepen proces & implementatie, architectuur en communicatie & voorlichting. Hierbij werd toegelicht waar deze werkgroepen zich mee bezighouden en wat de agenda is voor de komende weken.

Eenduidige en eenmalige registratie

Vervolgens nam Jessica Leeuwenburg, trainer vanuit het landelijke programmabureau, iedereen mee in wat nu precies eenduidige een eenmalige registratie is. Hierbij zorgde zij eerst voor een stukje bewustwording bij de deelnemers over hoeveel gegevens zij nu eigenlijk continu verzamelen op meerdere plekken.
Ook werd kort aandacht besteed aan het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD), de basisgegevensset zorg: een set van essentiële clientgegevens om de continuïteit van zorg te waarborgen. En aan de zibs (zorginformatie bouwstenen) per zorgproces; wat leg je vast en hoe leg je dit vast? Aan de hand van een praktijkcasus werd inzicht gegeven hoe dit eruit komt te zien en wat het jou als zorgverlener op gaat leveren.
Tot slot werd middels een Mentimeter quiz uitgevraagd hoe nu in Brabant wordt omgegaan met eenduidige en eenmalige registratie en hoe men hier tegenaan kijkt.

Online vragenuurtjes Utrecht

ROS Raedelijn is penvoerder voor het partnerschap Utrecht/Amersfoort. Zij organiseert frequent online bijeenkomsten waar alle organisaties vanuit het regionaal partnerschap Utrecht & Amersfoort kunnen aansluiten. Dit zijn vragenuurtjes waar allerlei vragen binnen komen van eindgebruikers over uiteenlopende onderwerpen, zowel op landelijk als regionaal niveau.

Landelijke en regionale onderwerpen

Landelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld uitleg over de eventuele aanpassing van de tarieven, hoe werken de regio’s samen, hoe zit de kraamzorg in het traject of waarom kunnen we niet allemaal hetzelfde programma aanschaffen en klaar?
Regionaal gaat het meer over de samenwerkingsovereenkomst in de regio en de verdeelsleutels.
Het vragenuurtje is inmiddels gegroeid naar een vast moment, zodat iedereen weet wanneer ze met vragen terecht kunnen. Het is een groot succes te noemen!