1. Nieuws
  2. Regio’s informeren zorgverleners

Regio’s informeren zorgverleners

21 december 2021

Meerdere regionale partnerschappen gaven zorgverleners in december informatie over de stappen die nodig zijn om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Zo organiseerde regio West twee aftrapsessies en vond in de regio Rijnmond een digitale informatiebijeenkomst plaats. Ook verschenen diverse nieuwsbrieven waarmee de mensen in de regio op de hoogte worden gehouden.

Zorgverleners in de regio West werden in twee aftrapsessies op 2 en 14 december bijgepraat over VIPP Babyconnect. Het ervaringsverhaal dat een moeder tijdens deze bijeenkomst deelde, maakte indruk. “Dat maakt meteen duidelijk waarom digitale gegevensuitwisseling zo belangrijk is”, reageerde een deelnemer. Dat ook zorgverleners baat hebben bij digitale gegevensuitwisseling werd duidelijk in de animatie die een verloskundige had gemaakt. Zij vertelde daarna dat er helaas belangrijke informatie verloren gaat in de overdracht. “Daardoor moeten dezelfde onderzoeken weer opnieuw worden uitgevoerd en moet de cliënt haar verhaal telkens weer vertellen”, aldus de verloskundige.

Plezier

Het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling is een omvangrijk en complex project waarin veel van iedereen wordt gevraagd. Directeur Jasper van Sambeek van RSO Sleutelnet was realistisch, maar met het ‘plezier en de pragmatische samenwerking’ gaat het regio West lukken. Projectleider Christi Ouwerkerk gaf een inkijkje in het project. Zij stond stil bij het doel van het project, hoe het in elkaar zit en wie er meedoen.
De deelnemers aan de aftrapsessie werden actief betrokken. Zo kregen zij gedurende de sessie diverse vragen voorgeschoteld. Met de antwoorden op deze vragen werd niet alleen duidelijk wie er deelnamen en waarom, maar ook hoe zij op de hoogte willen worden gehouden over het traject en hoe vaak. Met deze input kan de projectorganisatie de communicatie in de regio vorm geven. Ook werd de aanwezigen gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een oplossing voor digitale gegevensuitwisseling. De antwoorden worden als input meegenomen naar de werkgroepen. In januari 2022 gaan deze werkgroepen in regio West van start en in februari volgen de projectgroepen.
Ben jij benieuwd naar deze aftrapsessies? Je kunt de sessie van 14 december hier terugkijken.

Informatiebijeenkomst regio Rijnmond

In de regio Rijnmond werd door het projectteam Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond op dinsdag 14 december de halfjaarlijkse regionale informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarin stonden de deelnemers onder andere stil bij de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet. Zo zijn samen met de Werkgroepen Proces en Techniek, andere regio’s, het landelijke programmabureau en leveranciers de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht en zijn de prioriteiten en oplossingen in beeld. Dit betekent dat er zicht is op wat de regio de komende tijd gaat doen en hoe dit wordt aangepakt.

Volgende stappen

De regio richt zich in 2022 in eerste instantie op de uitwisseling tussen verloskundige en ziekenhuis. Elk betrokken VSV start in 2022 met een eigen projectteam. De keuze voor een oplossing en bijbehorende leveranciers staat het eerst op de planning. In de bijeenkomst bespraken de aanwezigen de verschillende criteria die een rol spelen bij de leverancierskeuze. Vanwege de complexiteit van de keuze zijn zowel de Werkgroepen Proces en Techniek als de stuurgroep en de deelnemers in de regio betrokken bij de keuze van een leverancier. Daarnaast wordt de komende tijd meer duidelijk over de aansluiting van 1 tot 4 nieuwe VSV’s bij het huidige regionale partnerschap.

Nieuws

Ook in andere regio’s is veel informatie te delen. Zo houdt een aantal regio’s de zorgverleners en zorgorganisaties met een nieuwsbrief op de hoogte. De volgende nieuwsbrieven verschenen in december: