1. Nieuws
  2. Zorgverleners uit Noord Nederland en Rijnmond maken kennis met viewers

Zorgverleners uit Noord Nederland en Rijnmond maken kennis met viewers

26 januari 2022

Zorgverleners uit de regionale partnerschappen VIPP Babyconnect Rijnmond en Noord Nederland maakten in januari kennis met verschillende viewers. Leveranciers Caresharing, Hinq, Open HealthHub en Perinatologie.nl verzorgden een demonstratie van hun viewers. Daarnaast gingen zij in op de samenwerking die zij met de regio voor zich zien om onder andere de viewer verder te ontwikkelen.

De verschillende leveranciers presenteerden hun viewer en hun plannen in een korte pitch en gaven uitleg over de samenwerking met zorgverleners in de regio die je wilt hebben om een viewer verder te kunnen ontwikkelen. De demo was primair bedoeld voor de zorgverleners die met deze viewers mogen gaan werken. Daarnaast waren ook projectleiders van andere regionale partnerschappen aanwezig om een glimp van de mogelijkheden op te vangen.

Om alle leveranciers dezelfde basis mee te geven was gevraagd om een vooraf gedefinieerde set aan data op te halen in het Interoplab. Dit is een beveiligde testomgeving waarin zorgdata van een gefingeerde zwangere is opgeslagen. Hierbij gaat het om een aantal gegevens uit de zwangerschapskaart. Interoplab is in deze test het bronsysteem. Een andere zorgverlener haalt via een viewer de zorgdata van de zwangere op.

Vragen

De demo’s riepen bij de zorgverleners diverse vragen op. Zo wilden zij weten of de viewer de informatie van alle systemen kan laten zien, dus zowel van ziekenhuis- als van verloskundig-, echo- als kraamzorgsysteem. Daarnaast waren zorgverleners nieuwsgierig naar de zichtbaarheid van de herkomst van informatie. Kun je zien wie de informatie heeft ingevoerd? En als ik een bevalverslag overneem in mijn eigen systeem, bijvoorbeeld door te knippen en plakken, lijkt het voor een volgende zorgverlener dan of ik de bron van die data ben? \Ook werd ingegaan op viewers per beroepsgroep. Kan een kraamverzorgster als zij dat wil andere dingen zien dan de gynaecoloog?

Op deze en meer vragen, gaven de leveranciers antwoord. Na deze demo’s is het aan de zorgverleners in beide regio’s om aan te geven wat zij belangrijk vinden in de samenwerking met een leverancier en waar hun voorkeur ligt.

Myrna Knol, een van de aanwezige zorgverleners: ”Over die live gegevens ophalen maak ik me eigenlijk niet echt druk. Dat zal vast wel goed komen. Voor mij zijn er twee belangrijke toetsingscriteria. Allereerst is de reactie op feedback voor mij belangrijk. We moeten dit namelijk samen ontwikkelen. Verder vind ik vormgeving en informatieverwerking interessant. Het is een veelheid van informatie die je overzichtelijk moet neerzetten zodat de zorgverleners er wat mee kunnen, zonder dat je enorm veel moet doorklikken of scrollen.”

Keuze

Op basis van de eisen en wensen van de zorgverleners kan de projectleiding van het regionaal partnerschap Rijnmond en Noord-Nederland vervolgens verdere gesprekken voeren met de leveranciers om tot een keuze te komen.