1. Nieuws
  2. Eerste herzieningsaanvragen aanvullende subsidie ingediend

Eerste herzieningsaanvragen aanvullende subsidie ingediend

7 juli 2022

Het Ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Regionale partnerschappen kunnen hun herzieningsaanvraag voor extra financiering gegevensuitwisseling geboortezorg indienen in het subsidieportaal bij DUS-I*. Dit portaal is vanaf vrijdag 1 juli jl. geopend.

Veel voorwerk gedaan
In de maand juni hebben de eerste partnerschappen hun plan van aanpak en begrotingen al aangepast om aanspraak te maken op deze aanvullende subsidie. De partnerschappen Noord-Nederland en West waren al klaar met de voorbereidingen en hebben de herzieningsaanvraag direct op 1 juli ingediend. We verwachten dat de komende weken er zeker nog partnerschappen volgen.
De herzieningsaanvragen voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg kunnen tot en met 30 september a.s. ingediend worden.

Wat betekent dat voor jou als zorgverlener?
Maar veel belangrijker is het natuurlijk om te weten wat dit nu voor jou als zorgverlener betekent.
Waar is dit geld voor bedoeld?

De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en voor het gebruik tot en met 2024.
Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg kent een modulaire aanpak. Dit betekent dat er ‘onder de motorkap’, dus in de techniek, verschillende toepassingen nodig zijn om de uitwisseling tot stand te brengen. Die toepassingen moeten aangepast of geïmplementeerd worden om de gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Dit kost geld. Het extra geld dat nu beschikbaar is gesteld, is bedoeld voor deze technische aanpassingen én voor de extra licentiekosten. Dat zijn de kosten die je betaalt om de producten of diensten te mogen gebruiken. In de komende periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging.  Met dit geld kan jouw partnerschap er nú dus voor zorgen dat zij het digitaal uitwisselen van gegevens voor en met jou organiseren.

Doe je nog niet mee in een regionaal partnerschap?
Ben je wel geïnteresseerd maar doe je nog niet mee in een regionaal partnerschap neem dan contact met ons op via info@carecodex.org. We kijken graag met je mee bij welk partnerschap je kunt aansluiten!

*Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van VWS