1. Nieuws
  2. Regionale partnerschappen gaan versnellen met VIPP Babyconnect

Regionale partnerschappen gaan versnellen met VIPP Babyconnect

2 februari 2022

De implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vraagt een aanvullend bedrag voor dekking van materiële kosten voor infrastructuur en gebruik in de komende 3 jaar. En ondanks dat de Kamer hierover pas in in het voorjaar een beslissing neemt, komen de regionale partnerschappen, samen met het programmabureau, met een plan om te kunnen versnellen met het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Een greep uit de versnellingen

In de eerste helft van 2022 wordt een aantal projecten extra ondersteund door het landelijk programmabureau om te versnellen met de implementatievoorbereidingen. We zijn met de regionale projectleiders en penvoerders tot een mooi plan gekomen om door versnellingsprojecten kennis met elkaar op te bouwen en aan elkaar beschikbaar te stellen. Zo gaat Noord-Nederland actief aan de slag met de implementatie van PGO’s (zowel technisch als zorginhoudelijk). Noord-Nederland en Brabant gaan samen aan de slag met een trainingsagenda om alle betrokkenen in de regio te gaan scholen over digitale gegevensuitwisseling.

De verdere implementatie met Onatal is voor alle regio’s belangrijk, maar pakken we als speerpunt op met de regio’s Noord-Holland, West en Gelderland/Overijssel. Met EPIQ staat een proof of concept, een praktijktest, in de planning, die we meteen aan een eerste implementatie willen koppelen.

Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) willen we met Noord-Nederland een implementatiehandleiding ontwikkelen, op zowel technisch, inhoudelijk als op organisatorisch vlak.

Uitrollen in de regio

In Noord-Holland nemen verschillende zorgverleners, leveranciers en andere betrokkenen op kleine schaal deel aan een voorbeeldimplementatie om digitale gegevens in de geboortezorg uit te wisselen. We zijn hier met kleine stapjes begonnen en gaan de losse eindjes nu afronden, zodat er een verdere uitrol kan plaatsvinden. De projectorganisatie Noord-Holland Noord maakt een uitrolplan voor de regio waarin we de uitwerking van het zorgproces en het werken met teams in de regio als versnelling oppakken.

Zorg en techniek

Om zorgverleners klaar te maken voor het veranderproces dat gaat plaatsvinden, zijn verschillende stappen nodig. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld worden betrokken bij leverancierskeuzes en het samenspel tussen zorg en techniek moet een grote rol krijgen.

Er is al een praktijkvoorbeeld architectuur (zorg en ICT) uitgewerkt, maar iedere regio is nog op zoek naar handvatten hóe je techniek en zorg tegelijk laat optrekken. We gaan hier met verschillende regio’s mee aan de slag en er worden implementatiehandleidingen ontwikkeld.

Anders werken

Alle deelnemers aan VIPP Babyconnect weten dat er de komende jaren een verandering gaat plaatsvinden in de manier van werken. Maar wat betekent dit precies en hoe maken we de geboortezorgverleners hier klaar voor?

Noord-Nederland heeft met een groep zorgverleners onderzocht in hoeverre de zorg gestandaardiseerd werkt in haar dossier. En waaraan een goed (of kwalitatief) dossier moet voldoen. Dit is uitgewerkt in een praktijkvoorbeeld.

Met verschillende regio’s gaan we de onderdelen in het zorgproces, die betrekking hebben op digitale gegevensuitwisseling, met eindgebruikers vormgeven. En we maken een handleiding voor dit veranderproces.

Regionale communicatie

Meerdere regio’s werken aan een communicatieplan voor hun regio, met daarin o.a. het betrekken van stakeholders en het inzetten van communicatiemiddelen en -kanalen, zoals social media of een nieuwsbrief. Er is door het programmabureau al een communicatie-toolkit en een communicatiehandreiking opgesteld. Regio West en regio Limburg en Brabant gaan nu versneld een communicatieplan voor de regio maken.

De ambitie ligt hoog, voor zowel de regionale partnerschappen als het landelijk programmabureau, maar dit past bij het innovatieve project.