1. Nieuws
  2. Maak kennis met projectleider Evi van der Linden

Maak kennis met projectleider Evi van der Linden

25 januari 2022

Het verbinden van zorg en techniek, dat vindt Evi van der Linden een mooie uitdaging. RZCC is de penvoerder voor de regio’s Brabant en Limburg. Voor deze regio’s is Evi vanuit Coöperatie Slimmer Leven projectleider VIPP Babyconnect.

Na een studie Bestuurskunde is Evi de master Management & Governance van Complexe Systemen gaan doen. “Hier vond ik met name die complexiteit en het netwerken erg leuk. Er kwamen allerlei vraagstukken aan bod, waaronder ook vanuit de zorg. De zorg is complex georganiseerd, dus dit sprak mij direct aan”, vertelt Evi.

Evi heeft haar stage gedaan bij Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RSO RZCC regio Zuidoost Brabant). Daar richtte zij zich specifiek op netwerksamenwerkingen. Na een aantal jaren bij RZCC te hebben gewerkt, is Evi vanuit deze organisatie de post-master Klinische Informatica aan de TU in Eindhoven gaan doen. Evi: “Dit was echt de leukste opleiding die ik heb gedaan doordat ik alle opgedane kennis in de praktijk kon toepassen, namelijk bij mijn eigen zorgorganisatie. Het is een ontwerpersopleiding waarbij het verbinden van zorg en techniek centraal staat. En juist die zorg-kant trekt mij heel erg. Ook heb ik gedurende deze opleiding een kijkje kunnen nemen in de keuken van veel andere organisaties waar medestudenten werkten. Dit was heel leerzaam”.

Verbinden van zorg en techniek

Sinds november 2021 is Evi gestart bij Slimmer Leven, een netwerkcoöperatie op het gebied van zorg en welzijn. “Een heel innovatie gedreven coöperatie, waar ik met verschillende opdrachten in de zorg en binnen sociaal domein aan de slag kan”, vertelt Evi. “Het project Babyconnect sluit uitstekend aan bij mijn studie Klinische Informatie. Het is een complex project, waar je én de zorg én de IT gaat verbinden. Ik wil het dan vooral vanuit de zorg bekijken: Waaraan heeft de zorg behoefte en hoe kan daar een goede oplossing voor komen. In plaats van dat het een echt IT project wordt. Dat is voor mij een hele mooie uitdaging”.

Evi van der Linden

Julia van Hoof

Projectleidersduo met Julia van Hoof

Evi leidt dit project samen met haar collega Julia van Hoof. Julia is arts en heeft altijd al een brede interesse gehad voor innovatie in de zorg. Tijdens haar werk als arts op de Spoedeisende Hulp en later ook op de Intensive Care werd zij meermaals geconfronteerd met de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. De (on)mogelijkheid van digitaal gegevens uitwisselen was een belangrijke uitdaging. “Wanneer een patiënt op de Spoedeisende Hulp kwam maar niet in ons ziekenhuis bekend was, moest ik bellen met andere ziekenhuizen en vragen of ze informatie over de patiënt konden doorsturen per e-mail of fax. Dit was tijdrovend en foutgevoelig. Ook merkte ik de onduidelijkheid en frustraties bij patiënten die hun verhaal wéér opnieuw moesten vertellen en denken dat ik alle externe dossiers kon inzien”, vertelt Julia. Zij weet dus uit eigen ervaring hoe belangrijk digitale gegevensuitwisseling is. Als projectleiding vormen Evi en Julia een hecht team. “We proberen elkaar te versterken door de kennis als klinisch informaticus van Evi en de kennis van de zorg van mijzelf te bundelen”, aldus Julia.

Integrale dossiervorming is de toekomst

“Ik denk dat we in de toekomst echt naar integrale dossiervorming moeten gaan. En dat de IT systemen daarop aansluiten. Niet alleen voor de geboortezorg, maar ook voor andere disciplines. Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners zal hierdoor gemakkelijker worden gemaakt”,  vertelt Evi.

RZCC en Slimmer leven

RZCC is penvoerder voor VIPP Babyconnect in de regio Brabant en Limburg. Er is in Limburg geen RSO, waardoor RZCC is benaderd om penvoerder te zijn voor regio Limburg. RZCC heeft de uitvoering van het project uitbesteed aan Slimmer Leven.

Coöperatie Slimmer Leven vormt één van de tien zorginnovatieregio’s in Nederland. Coöperatie Slimmer Leven heeft de ambitie om meer inwoners langer actief en vitaal te laten zijn dankzij sociale, digitale en technologische innovaties in gezondheid en vitaliteit. Om deze missie te bewerkstelligen zijn zij op zes thema’s actief. Eén van deze zes thema’s is ‘Digitale Zorginfrastructuur’. Vanuit dit thema is Coöperatie Slimmer Leven betrokken bij Babyconnect. Slimmer Leven is de uitvoerende partij namens RZCC, die de penvoerder is in dit geheel.