Eindgebruikers denken mee over viewer

Eindgebruikers denken mee over viewer

We zijn weer een stapje verder met de dataset in de viewer dankzij de aanwezigheid van zo’n dertig eindgebruikers bij de online-bijeenkomsten op 8 en 10 mei. (Klinisch)verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten en kraamverzorgenden hebben actief deelgenomen en hun...
Eindgebruikers denken en doen mee

Eindgebruikers denken en doen mee

Om eindgebruikers regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling te maken, kennen we vier eindgebruikersgroepen: Cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers. Onlangs is onder de cliënten en zorgverleners die deelnemen aan de...

Online informatiesessie: Eindgebruikers

Bij het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling staan de wensen en eisen van de eindgebruikers centraal. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het toetsen van de behaalde eindresultaten van het VIPP Babyconnect. En de stem van eindgebruikers houdt na het...

Online informatiesessie: Eindgebruikers

Bij het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling staan de wensen en eisen van de eindgebruikers centraal. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het toetsen van de behaalde eindresultaten van het VIPP Babyconnect. En de stem van eindgebruikers houdt na het...
Kennis halen en brengen

Kennis halen en brengen

Nu de eerste implementaties voor digitale gegevensuitwisseling op gang beginnen te komen en er veel stappen worden gezet, wordt het steeds belangrijker om opgedane kennis met elkaar te delen. Zo hebben projectleiders van de regionale partnerschappen met het landelijk...
Eindgebruikers zijn en blijven het kompas

Eindgebruikers zijn en blijven het kompas

De landelijke eindgebruikersbijeenkomsten verschuiven langzaam naar meer eindgebruikersactiviteiten in de regionale partnerschappen. Een logische verschuiving om te komen tot gegevensuitwisseling die echt werkt; door en met eindgebruikers. We geven je een update van...
‘We doen kennis op voor de toekomst’

‘We doen kennis op voor de toekomst’

RZCC (Regionaal Zorg Communicatie Centrum) is penvoerder van twee regionale partnerschappen, Brabant en Limburg. Hoe verloopt het traject Babyconnect daar en zijn er voordelen aan penvoerderschap van twee partnerschappen? Mireille Wolleswinkel-Schriek,...