1. Nieuws
  2. Waarom de Implementatie- en Ontwikkelagenda eindgebruikers én leveranciers helpt

Waarom de Implementatie- en Ontwikkelagenda eindgebruikers én leveranciers helpt

4 juli 2024

Misschien heb je de term al vaker gehoord, maar wat is nu precies de Implementatie- en Ontwikkelagenda (I&O agenda)? Waarom is deze ontwikkeld en hoe helpt het zorgverleners en leveranciers na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect eind 2024? Wij stelden deze vragen in een kort interview met CMIO & Kwartiermaker functioneel beheer Susanne Zuidhof en beleidsadviseur Dion Zijtveld van het landelijk programmabureau.

Wat is de Implementatie en Ontwikkelagenda (I&O agenda)?
“De Implementatie- en Ontwikkelagenda is een document waarin we alle onderwerpen en technieken die nog doorontwikkeld moeten worden, onderbrengen. Het wordt zo ondergebracht dat je weet welke innovaties er gaan komen en wanneer ze klaar moeten zijn. Dit geeft aan de zorgverleners overzicht; waar wordt aan gewerkt, wat kan je verwachten, en wat mis je nog. Ook leveranciers kunnen met de I&O agenda anticiperen op toekomstige ontwikkelingen die ze in hun systemen moeten inbouwen. Dit vinden we belangrijk omdat we zien dat er nu veel initiatieven naast elkaar lopen die vaak los van elkaar worden doorontwikkeld, niet op elkaar aansluiten of niet de prioriteit krijgen die de eindgebruikers daaraan zouden willen geven. De I&O agenda biedt hierin uitkomst”

Hoe kunnen zorgverleners en leveranciers de I&O agenda raadplegen?
“We ontwikkelen op dit moment de I&O agenda en zetten deze straks op een vindbare plek neer. De basis staat al. Het doel is dat de agenda tegen het einde van 2024 openbaar, toegankelijk en te begrijpen is voor iedereen, van verloskundige tot technicus. Dit valt samen met het einde van het subsidieprogramma VIPP Babyconnect. Het programmabureau draagt dan over aan de partijen in het geboortezorgveld.”

Wat gebeurt er met de ontwikkelingen na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect?
“Ontwikkelingen die nog niet zijn afgerond tijdens de subsidieperiode, worden straks meegenomen naar het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG). De kerngroep van eindgebruikers bepaalt de prioriteiten op de I&O agenda. Zij beslissen of de resterende punten eerst moeten worden afgerond of dat andere zaken voorrang krijgen. Dit wordt uiteindelijk gezamenlijk vastgesteld tijdens het strategisch overleg van het DIG”

Hoe belangrijk is de kerngroep van eindgebruikers in dit proces?
De kerngroep van eindgebruikers is essentieel. Met het bepalen van de prioriteiten op de ontwikkelagenda beïnvloeden ze daarmee ook de strategische beslissingen. Voorafgaand aan het strategisch overleg van het DIG komt de kerngroep bijeen om de ontwikkelagenda te bespreken en te bepalen welke ontwikkelingen voor hen als eerste opgepakt moet worden en dus bovenaan de agenda moeten komen te staan. Dit blijft ook zo na de subsidieperiode. Het strategisch overleg wordt dan overgedragen aan de Federatie van VSV’s als Functioneel Beheerder en de overige geboortezorgpartijen. Zij blijven hun rol hierin vervullen.”

Hoe wordt input van eindgebruikers verzameld en verwerkt?
“Eindgebruikers kunnen input leveren via de kerngroep. Ook zullen we input ontvangen via de landelijke helpdesk die op dit moment wordt ingericht. Veelvoorkomende vragen kunnen worden teruggekoppeld naar de kerngroep om te bepalen of er iets mee gedaan moet worden. We willen dat zorgverleners, ook op eigen initiatief, input kunnen geven. We richten mogelijkheden voor contact in via de bestaande branche-organisaties, zodat er een zogenaamde community ontstaat.”

Hoe worden beleids- en wetswijzigingen meegenomen in de I&O agenda?
“Beleids- en wetswijzigingen worden nu steeds vaker meegenomen in de I&O agenda, omdat VWS de organisatiestructuur van het DIG omarmt. Door tijdig de noodzakelijke digitaliseringsstappen te identificeren, maakt dit doorvoeren van wijzigingen eenvoudiger.

“Kortom, er wordt achter de schermen druk aan de I&O agenda gewerkt. Bij de overdracht van VIPP Babyconnect aan het einde van het jaar is deze agenda voor iedereen beschikbaar en toegankelijk en weet iedereen wanneer welke innovaties gepland zijn en welke prioritering de acties hebben.”

Meer weten?
Heb je vragen over de I&O agenda of wil je meer weten over de kerngroep? Neem dan contact met ons op via eindgebruikers@geboortezorg.org.