1. Nieuws
  2. De toekomst na VIPP Babyconnect

De toekomst na VIPP Babyconnect

18 april 2024

Over ongeveer 9 maanden, eind 2024, loopt de subsidieperiode van het programma VIPP Babyconnect af. Onder leiding van de kwartiermakers werkt het landelijk programmabureau aan de borging voor na de subsidieperiode, want digitale gegevensuitwisseling stopt natuurlijk niet na 2024. Na de verkenningen en vele gesprekken worden de inspanningen de komende maanden steeds concreter. Daarom nemen wij je vanaf nu in iedere nieuwsbrief mee in deze ontwikkelingen. Deze keer vertellen we je meer over de borging van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG), de opzet van een landelijke helpdesk, de inrichting van de eindgebruikersgroepen en de toekenning van de duurzame bekostiging voor de genoemde ontwikkelingen.

Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG)
Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg ook na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect te waarborgen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk. Het doel daarbij is dat gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers. Vorig jaar hebben elf koepelorganisaties de overeenkomst ondertekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Deze DIG moet eind 2024 operationeel zijn, zodat Stichting CareCodex de activiteiten kan overdragen aan de geboortezorg.

Overdracht DIG naar Federatie van VSV’s
Voor de overdracht zijn er nieuwe rollen bij bestaande organisaties nodig. In het strategisch houderoverleg in januari is ingestemd met de verkenning om een aantal rollen bij de Federatie van VSV’s te beleggen. Deze verkenning is inmiddels ook voorgelegd aan de leden van de Federatie van VSV’s. Zij hebben tijdens hun laatste ALV ingestemd met de verkenning. De intentie is om tijdens het strategisch houderoverleg in oktober 2024 zoveel mogelijk taken officieel over te dragen aan de Federatie van VSV’s.
Meer lezen over het DIG? Klik hier!

Helpdesk
De landelijke helpdesk wordt ingericht in samenwerking met de stichting Helpdesk Digitale Zorg. De komende weken worden besteed aan bijvoorbeeld kennisoverdracht en het inrichten van processen. De verwachting is dat in de zomer van 2024 de eerste vragen al via de helpdesk beantwoord gaan worden.

Eindgebruikers als kompas
Voor de toekomst willen wij de wensen van de eindgebruikers het blijvend kompas laten zijn voor de verdere doorontwikkelingen. Op dit moment werkt het landelijk programmabureau met diverse eindgebruikers samen op thema’s die voorbijkomen. Ook in de regio’s wordt nauw samengewerkt met eindgebruikers. Om dit voor de toekomst blijvend te borgen, wordt er momenteel een kerngroep van eindgebruikers opgericht. De kerngroep gaat de agenda van het DIG bepalen en daarmee volgen wij de wensen en behoeften vanuit deze groep. Deze kerngroep wordt gevoed door de regionale eindgebruikers en de community van eindgebruikers. Ook via de helpdesk worden de wensen en behoeften verzameld en gedeeld met de kerngroep.

De inrichting van de kerngroep, regionale eindgebruikers en de community is nu in volle gang. Op 15 mei is er een oefensessie van de kerngroep. Tijdens deze sessie gaan geïnteresseerde deelnemers al oefenen hoe het straks is om in de kerngroep deel te nemen. Zo ontdekken wij met elkaar welke expertise nodig is, mogelijk nog ontbreekt, en wat nodig is om dit de komende maanden verder in te richten zodat de kerngroep eind 2024 zelfstandig kan opereren.

Ben je eindgebruiker en wil je 15 mei aansluiten om te ontdekken of deelname in de kerngroep iets voor jou is? Stuur voor eind april een mail aan Katja Dekker via eindgebruikers@geboortezorg.org.

Duurzame bekostiging
Recent heeft Stichting CareCodex de toezegging van het Ministerie van VWS ontvangen dat voor het jaar 2025 de benodigde overbruggingsgelden zijn vrijgemaakt voor een goede borging van het VIPP Babyconnect programma. Het betreft een overbrugging tot 2026. Vanaf dan worden de kosten voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg onderdeel van de NZa tarieven. Deze gelden zijn cruciaal voor een goede borging van het VIPP Babyconnect programma.

Meer weten over de duurzame bekostiging? Lees ook het nieuwsbericht ‘Toekenning overbruggingsgelden duurzame bekostiging en aanpassing outcomedoelen’.