1. Nieuws
  2. Eindgebruikerssessie een succes dankzij zorgverleners

Eindgebruikerssessie een succes dankzij zorgverleners

5 maart 2024

De tweede eindgebruikerssessie voor het normenkader van het XIS Keurmerk Geboortezorg was een groot succes dankzij de waardevolle input van zorgverleners!

Sinds de vorige eindgebruikerssessies in september heeft het normenkader een ontwikkeling doorgemaakt die afgelopen week is getoetst bij dezelfde groep zorgverleners. Tijdens deze sessie zijn de gewijzigde en nieuwe normen zorgvuldig doorgenomen en doorlopen op herkenbaarheid en relevantie. Dankzij de betrokkenheid van zorgverleners kunnen we ervoor zorgen dat het normenkader zo goed mogelijk aansluit op hun wensen en behoeften vanuit de zorg.

Waardevolle inzichten
De sessie heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd die worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het normenkader. We zijn enthousiast over de voortgang die we hebben geboekt en kijken uit naar de verdere samenwerking met alle betrokkenen!

Wil je meer weten over de eindgebruikerssessie, of heb je andere vragen voor de kwartiermaker eindgebruikersorganisatie? Laat het ons weten via: eindgebruikers@geboortezorg.org.

Lees ook: Eindgebruikers denken mee over XIS Keurmerk Geboortezorg.