1. Nieuws
  2. Belangrijke beslissingen Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Belangrijke beslissingen Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

30 mei 2024

Op maandag 27 mei vond het tweede strategisch overleg plaats over het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG). Tijdens dit overleg zijn weer belangrijke beslissingen genomen door de geboortezorg partijen, om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te verbeteren. Voor het eerst was er een afvaardiging van de kerngroep eindgebruikers aanwezig bij het overleg, een mijlpaal!

Wat is er besproken?
De aanwezigen werden bijgepraat over de actuele stand van zaken van diverse onderwerpen. Aan bod kwamen onder andere de implementaties in de regionale partnerschappen, de overdracht naar de Federatie van VSV’s en de duurzame financiering. Een ander belangrijk onderwerp was de toekomstige rol van de eindgebruikersorganisatie na afloop van de subsidieperiode van VIPP Babyconnect, eind 2024. Er is een verkenning gestart naar het behouden en waarborgen van de stem van eindgebruikers als kompas voor de doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling. Diverse rollen binnen de eindgebruikersorganisatie werden besproken, waaronder die van een community manager die de informatie over digitale gegevensuitwisseling gaat coördineren.
Alle eindgebruikers van digitale gegevensuitwisseling (zwangeren, jonge ouders, zorgverleners, organisaties en onderzoekers) vormen de zogenaamde community. Zij worden via verschillende kanalen betrokken. De kerngroep eindgebruikers, een onafhankelijke groep van 15-20 personen, helpt bij het vormgeven van de agenda voor het strategisch overleg. Deze groep zal de input vanuit de community en regionale VSV’s verwerken en prioriteren.

Wat is er besloten?

Goedkeuring rol-zibmatrix
Een van de belangrijkste agendapunten tijdens het overleg was de goedkeuring van de rol-zib matrix. Deze matrix is ontwikkeld om vast te leggen welke zorgverleners toegang hebben tot specifieke informatie binnen het geboortezorgdossier. Het doel is om alleen de relevante gegevens beschikbaar te stellen aan zorgverleners, gebaseerd op hun specifieke rol en functie. Dit proces werd zorgvuldig uitgevoerd door input en feedback van eindgebruikers te verzamelen en te verwerken. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met de huidige versie van de matrix, inclusief PWD en BGZ.

Goedkeuring ontwikkeling migratieplan FHIR
De verdere ontwikkeling van het migratieplan naar FHIR werd ook goedgekeurd. Dit plan, opgesteld door Nictiz, beoogt een migratie naar een FHIR-standaard die voldoet aan de recente eisen voor een informatiestelsel. Er werd unaniem akkoord gegeven voor de verdere ontwikkeling.

XIS Keurmerk communicatievraagstuk
Ook zijn er afspraken gemaakt over communicatie over het keurmerk voor informatiesystemen. Dit keurmerk garandeert dat systemen voldoen aan de behoeften van eindgebruikers en aan functionele eisen. De branches is gevraagd om actief te communiceren met hun achterban over het belang van het keurmerk.

Akkoord opdracht Eenheid van Taal
Daarnaast werd de hernieuwde opdrachtbeschrijving voor de expertgroep Eenheid van Taal (EvT) besproken. Nu het houderschap van de standaard is overgedragen van Perined naar de branches, is daarmee ook het opdrachtgeverschap van EvT overgegaan naar de branches. Eerdere evaluaties hadden aangetoond dat de opdracht aan EvT niet helder genoeg was geformuleerd. Daarom is er een nieuwe opdrachtbeschrijving opgesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijker zijn afgebakend. In het overleg werd dit voorstel besproken en werd consensus bereikt over het akkoord met deze opdrachtbeschrijving.

Wijziging naam/beeldmerk na VIPP Babyconnect
Op het gebied van communicatie en beeldmerk werd een belangrijk besluit genomen. Na de subsidieperiode zal de naam Babyconnect verdwijnen, wat de noodzaak voor een nieuwe naam en bijpassend beeldmerk benadrukt. Er werd besloten dat een nieuwe naam en beeldmerk los staat van de Federatie van VSV’s en daarmee ook niet gelieerd hoeft te zijn aan de stijl qua vormgeving. De wens is om een flexibele naam/beeldmerk te ontwikkelen die uit te breiden is naar disciplines anders dan geboortezorg. Deze wens wordt meegenomen naar de geselecteerde partij die de opdracht zal krijgen.

Meer weten?
Heb je vragen over het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg stuur dan een bericht aan: functioneelbeheer@geboortezorg.org.
Wil je meer weten over de kerngroep van eindgebruikers, of heb je andere vragen voor de kwartiermaker eindgebruikersorganisatie,; laat het ons weten via: eindgebruikers@geboortezorg.org.