1. Nieuws
  2. Eerste bijeenkomst kerngroep eindgebruikers VIPP Babyconnect een feit

Eerste bijeenkomst kerngroep eindgebruikers VIPP Babyconnect een feit

16 mei 2024

Gisterenavond was de eerste, waardevolle kerngroep bijeenkomst met enthousiaste eindgebruikers. Eind 2024 loopt de subsidieperiode van het programma VIPP Babyconnect af. Daarom werkt het landelijk programmabureau aan de borging voor na de subsidieperiode, want digitale gegevensuitwisseling stopt natuurlijk niet na 2024. Het organiseren van een zelfstandige eindgebruikersorganisatie biedt kansen en uitdagingen. Met een eindgebruikersorganisatie organiseer je een gezamenlijke, krachtige stem en het biedt een kans voor inclusieve besluitvorming. Tijdens deze eerste oefenbijeenkomst is gekeken hoe dit georganiseerd kan worden. Ondanks dat er nog veel werk te verzetten is, zijn de eerste stappen naar een duurzame borging van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gezet!

Samen aan de slag
De bijeenkomst trok deelnemers uit verschillende eindgebruikersgroepen, waaronder cliënten, zorgverleners, zorgprofessionals, organisaties en data-analisten en onderzoekers. Deze vertegenwoordiging van alle betrokken partijen hebben samen onderzocht hoe zij gezamenlijk hun toekomstige rol na het programma kunnen bepalen.

Sociocratisch leiderschap
De sessie startte met een introductie over sociocratische besluitvorming, een methode die vervolgens toegepast werd tijdens de bijeenkomst. Onder leiding van de tijdelijke voorzitter, Marc Roosenboom, strategisch adviseur Gezonde Focus, werden diverse strategische thema’s besproken. De discussies waren diepgaand, met veel respect voor elkaar en met ruimte voor verdiepende vragen.

Mandaat voor de kerngroep
Belangrijk is dat de kerngroep van eindgebruikers mandaat heeft gekregen over twee cruciale aspecten: het vaststellen van de agenda voor het strategisch overleg en het prioriteren van de ontwikkelagenda. Deze mandaten zijn essentieel om de eindgebruikers werkelijk leiding te laten nemen en hen invloed te geven op de richting van digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg.

Vervolg – intensieve samenwerking
De kerngroep heeft afgesproken om de komende maanden intensief samen te werken en regelmatig bijeen te komen, zowel online als fysiek, ter voorbereiding op het strategisch overleg eind oktober. De exacte datum van deze bijeenkomst volgt binnenkort.
Met een positieve instelling en een sterk gevoel van gemeenschappelijk doel ziet de kerngroep de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Meer weten?
Heb je interesse in deelname aan de kerngroep of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar eindgebruikers@geboortezorg.org.