1. Nieuws
  2. Draagvlak voor kerngroep en andere inzichten eindgebruikersdag

Draagvlak voor kerngroep en andere inzichten eindgebruikersdag

29 februari 2024

Tijdens de inspirerende eindgebruikersdag van 10 januari zijn veel inzichten opgedaan. Samen met de deelnemers van de bijeenkomst dachten we na over een eindgebruikersorganisatie die zelf de koers bepaalt; in het bijzonder voor na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect.

Verschillende thema’s werden besproken tijdens presentaties en interviews. Zoals ‘De droom van onze eindgebruikersorganisatie’, ‘Hoe we samen beweging creëren’ en ‘De impact van zorgverleners op iemands levenspad’. In twee themasessies werden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over de vraag ‘Als we de eindgebruikers aan het roer willen houden, wat vraagt dit dan?’ De resultaten, inzichten en vervolgstappen van deze dag zijn gebundeld in dit document.

Draagvlak voor kerngroep van eindgebruikers
Het organiseren van een zelfstandige eindgebruikersorganisatie biedt kansen en uitdagingen. Met een eindgebruikersorganisatie organiseer je een gezamenlijke, krachtige stem en het biedt een kans voor inclusieve besluitvorming. Het organiseren van die besluitvorming wordt als een van de uitdagingen gezien vanwege de diversiteit in eindgebruikers maar ook de complexiteit om dit laagdrempelig en toegankelijk te organiseren. Dit is slechts een greep uit de genoemde kansen en uitdagingen.

Door vertegenwoordigers vanuit alle vier de eindgebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, data-analisten/onderzoekers) samen te brengen in een zogenaamde kerngroep kan die gezamenlijke, krachtige stem een plek krijgen. Hoe dit georganiseerd gaat worden, dat gaan we met elkaar ontdekken. De deelnemers van de bijeenkomst ondersteunden het idee van een kerngroep en een aantal melden zich ook al aan om hier -in diverse vormen- een bijdrage aan te willen leveren.

Een ander belangrijk aspect dat tijdens de bijeenkomst naar voren kwam is het zorgen voor verbinding tussen de nieuw te vormen eindgebruikersorganisatie (kerngroep en community van eindgebruikers) en de eindgebruikers die in de regionale partnerschappen nu al heel actief zijn.

Oefendag kerngroep
Op dinsdag 26 maart gaan we met een eerste groep geïnteresseerden ‘oefenen’ met de kerngroep. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stem van eindgebruikers altijd het kompas is? Hoe realiseren we digitale oplossingen die niet alleen innovatief zijn, maar ook echt werken voor iedereen in de geboortezorg? Deze en alle andere vragen die er leven rondom het organiseren van de eindgebruikersorganisatie gaan we bespreken. Mocht je aan willen sluiten bij deze oefendag, neem dan contact op via eindgebruikers@geboortezorg.org.

Eindgebruikers en innovatie & beheer
Tijdens de themasessie over innovatie en beheer kwamen veel onderwerpen aan bod. De verschillende vragen die aan de groep gesteld werden leverde levendige discussies en veel inzichten op. Er werd gesproken over hoe eindgebruikers verbeterpunten voor hun dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot digitale gegevensuitwisseling kenbaar kunnen maken. En natuurlijk kwam ook aan bod hoe verbeteringen, innovaties en ideeën snel en effectief geïmplementeerd kunnen worden.

Er was al veel voorwerk gedaan door de kwartiermaker eindgebruikersorganisatie en de kwartiermaker functioneel beheer. Met de feedback en input van de deelnemers van de eindgebruikersdag worden weer verdere stappen gezet in de doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Bekijk de inzichten en resultaten en de presentatie van de eindgebruikersdag

Heb je naar aanleiding hiervan vragen, neem dan contact op via eindgebruikers@geboortezorg.org.