1. Nieuws
  2. Creëer de versnelling: samenwerken in digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Creëer de versnelling: samenwerken in digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

17 april 2024

VIPP Babyconnect komt in een nieuwe fase. Na maanden van technische ontwikkelingen, tests en beperkte ingebruikname, staan we op het punt dat de eerste digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals mogelijk wordt. Deze overgang is spannend. Nog niet alle gegevens kunnen worden uitgewisseld, maar de komende maanden beloven een versnelling. Eind maart kwamen projectleiders en regionale eindgebruikers samen voor een interactieve bijeenkomst, gericht op het delen van kennis over de implementaties op korte termijn en de beheerfase die daarop volgt.

Wil je snel, ga alleen. Wil je verder, ga samen. In de geest van dit Afrikaanse gezegde zijn we samen onderweg om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Met alle betrokkenen werken we toe naar een veilige digitale infrastructuur, met als doel het verbeteren van de zorg voor (aanstaande) moeder en kind(eren) en het bevorderen van efficiëntie door beschikbaarheid van gegevens.

Landelijk
Tijdens de interactieve bijeenkomst stond het ochtendprogramma in het teken van ‘speeddates’. Daarin werden de projectleiders en eindgebruikers door het landelijk programmabureau bijgepraat over helpdeskondersteuning, het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG), de eindgebruikersorganisatie, duurzame financiering en de viewer. Deze compacte update werd zeer gewaardeerd. Binnenkort komt deze informatie ook beschikbaar voor alle achterbannen.

Het programmabureau blijft zich richten op het versnellen van de implementatie. Hoewel alle regio’s zijn gestart en binnenkort gegevens kunnen uitwisselen, zijn nog niet alle organisaties aangesloten en kunnen nog niet alle gegevensvelden worden uitgewisseld. Bovendien staan er ook nog nieuwe ontwikkelingen op de agenda. Kortom nog genoeg te doen.

Regionaal en persoonlijk
Tijdens het middagprogramma hebben we samen in kaart gebracht hoe elke regio toewerkt naar de eerste live-gangen en wat er nog nodig is. Dit hebben we niet alleen gedaan vanuit het perspectief van de projectleiders, maar ook vanuit de eindgebruikers.

Daarnaast hebben we de individuele rol van elke deelnemer onder de loep genomen. Het project vraagt om ander gedrag: niet langer gegevens verzenden naar individuele zorgverleners, maar gegevens beschikbaar stellen voor inzage door geautoriseerde zorgverleners.

Met behulp van het DISC-model, dat inzicht geeft in gedragstijlen, werd gekeken naar de rol en behoeften van elke deelnemer bij deze veranderingen. Sommige deelnemers willen een beknopte uitleg, anderen een grondige onderbouwing, terwijl weer anderen de voorkeur geven aan gezamenlijke activiteiten en de tijd nemen voor verandering.

Om aan deze diverse behoeften te voldoen, wordt gedacht aan het inzetten van een zogenaamde menukaart. Zorgverleners kunnen daaruit kiezen met welk scholings- en informatiemateriaal men aan de slag wil om met digitale gegevensuitwisseling aan het werk te gaan. Samen met de projectleiders wordt deze menukaart opgesteld.

Samen vooruit gaan
‘Het is een uitdagende periode’, beseften we met elkaar aan het einde van de dag. Er is nog maar weinig tijd om alles te implementeren. Daarom is het tijd om als projectleiders en eindgebruikers nog meer de handen ineen te slaan en samen vooruit te gaan. Er is al veel gedaan waar we trots op kunnen zijn. En de samenwerking van deze dag zorgde voor veel energie om, ondanks de pittige uitdagingen, door te gaan.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@carecodex.org