Aan de slag met een viewer

Aan de slag met een viewer

Om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren, hoeft er geen nieuw systeem gebouwd te worden. Door met een viewer te werken kan iedere zorgverlener in het eigen zorginformatiesysteem blijven werken, en toch beschikken over relevante informatie van andere...

Kennissessie Control Framework (IGD Rijnmond/HINQ)

Op donderdag 9 februari organiseert IGD Rijnmond samen met HINQ een kennissessie over het Control Framework. Als onderdeel van werkzaamheden om tot leverancierscontractering te komen hanteren de ziekenhuizen in regio Rijnmond een gedeeld Control Framework. Dit...