1. Nieuws
  2. HINQ en Babyconnect Noord-Nederland zetten volgende stap in databeschikbaarheid

HINQ en Babyconnect Noord-Nederland zetten volgende stap in databeschikbaarheid

24 juli 2023

Op donderdag 20 juli tekenden HINQ en GERRIT, penvoeder van Babyconnect Noord-Nederland, de contracten voor een viewer voor de geboortezorgketen. GERRIT deed dit namens alle betrokken zorgaanbieders in de Noordelijke regio. 

Het volledige bericht van GERRIT van 20 juli jl. lees je hieronder.

“Een grote en belangrijke stap in hybride netwerkzorg: zorgverleners in de geboortezorg krijgen inzicht in de gegevens die bij de collega’s geregistreerd zijn, dat scheelt veel tijd. En de cliënt krijgt inzage in haar eigen gegevens en kan daardoor nog beter regie nemen op haar eigen gezondheid”, aldus Nienke Lemstra, projectleider namens GERRIT van Babyconnect Noord-Nederland.

Het netwerk rondom een zwangere cliënt bestaat uit verschillende zorgaanbieders: verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, echoscopiepraktijken en jeugdgezondheidszorg. Dankzij de geboortezorgviewer krijgen de zorgverleners toegang tot alle informatie rondom de zwangere, kunnen zij afspraken en meetwaarden inkijken en hoeven zij minder dubbel te administreren. Dat levert naast een compleet beeld van de cliënt veel tijdwinst op die weer aan de zorg zelf besteed kan worden.

Verbinding met bronsystemen

HINQ brengt de verbinding tot stand met maar liefst 14 verschillende bronsystemen. Zij leveren de geboortezorgviewer die bij de zorgverleners in het eigen systeem komt. Daarnaast zorgen ze voor de verbinding met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënten.

Inzage via PGO’s

De cliënt heeft op één plek toegang tot al haar gegevens en hoeft minder vaak haar verhaal te doen. Daarnaast kan ze op deze manier haar eigen zwangerschap – en aansluitend de ontwikkeling van haar kind – beter volgen via de PGO.

Mijlpaal

Niet alleen voor de geboortezorg een mooie mijlpaal, maar ook voor GERRIT een bijzondere. “In de regio ondersteunen we al vele vormen van zorgsamenwerking met digitale en gestructureerde gegevensuitwisseling. De geboortezorg is voor ons echter een ‘nieuwe tak van sport’ en betreft een samenwerking over zeer verschillende zorgdisciplines heen, een prachtig voorbeeld van hybride netwerkzorg. Ook voor ons dus een bijzondere mijlpaal”, aldus Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT.

Samenwerken vanuit overtuiging en motivatie

“Als coöperatieve zorginstelling met de missie om passende en hybride netwerkzorg in Nederland mogelijk te maken zijn we zeer blij met de ontwikkeling van Babyconnect in Noord Nederland en ons partnership met GERRIT hierin. Om de doelstellingen van hybride netwerkzorg naar de praktijk te brengen moet je echt samenwerken vanuit een intrinsieke overtuiging en motivatie. Spannende ontwikkeling in de techniek om databeschikbaarheid mogelijk te maken gaan hand in hand met de implementatie in de praktijk van de zorgprofessionals en in dit geval de zwangere”, aldus Hans Niendieker, bestuurder van HINQ.

Wat is Babyconnect?

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie uitwisseling tussen de zwangere en de zorgverleners met een PGO en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.

Babyconnect is een groot en complex traject in de geboortezorgketen waarbij we samenwerken met zowel veel verschillende zorgaanbieders als zorgsysteemleveranciers. Ondanks deze complexiteit zijn we er met elkaar van overtuigd dat we van Babyconnect een succes kunnen maken en grote verbeteringen kunnen doorvoeren op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid.

Deelnemers Babyconnect Noord-Nederland

Het samenwerkingsverband Babyconnect Noord-Nederland bestaat uit verschillende Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), met in totaal 90 verschillende zorganisaties. Die VSV’s zijn: VSV MiddenIn (Heerenveen), VSV Sneek NOP, VSV Zwolle e.o., VSV SHE (Treant), VSV Assen, VSV Rondom Zwangerschap (Leeuwarden), VSV Kr8tig (Drachten), VSV Twente en VSV Oost Achterhoek (Winterswijk). GERRIT is penvoerder van Babyconnect Noord-Nederland en voert het projectleiderschap uit samen met ROS Friesland en collega-RSO Zorgnetoost.

Over HINQ

HINQ is een coöperatieve zorginstelling die passende en hybride netwerkzorg faciliteert voor haar leden en afnemers (niet leden). Hiervoor heeft HINQ in cocreatie met haar partners innovatieve oplossingen ontwikkeld voor samenwerking en interoperabele gegevensuitwisseling met patienten en tussen zorgprofessionals in zorgnetwerken. HINQ heeft als coöperatieve zorginstelling geen winstoogmerk. Meer informatie over HINQ vind je op www.hinq.nl.

Over GERRIT

GERRIT is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) van zorgaanbieders in Noord-Nederland op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. GERRIT heeft een samenwerkingsplatform, voert projecten en adviestrajecten uit en biedt diensten aan ter verbetering en ondersteuning van regionale, digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Meer informatie over GERRIT vind je op www.wijzijngerrit.nl.

Foto: Nienke Lemstra (GERRIT), Wim Hodes (GERRIT) en Hans Niendieker (HINQ)