Eindgebruikersorganisatie

  1. Jaaroverzicht
  2. Eindgebruikersorganisatie

In 2019 is een start gemaakt met het organiseren van eindgebruikersgroepen. De visie van VIPP Babyconnect is om samen met de eindgebruikers digitale gegevensuitwisseling vorm te geven. Wij geloven dat co-creatie met de eindgebruiker én aansluiting op de praktijk essentieel is bij de realisatie hiervan.

Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen gesteund wordt, werkt Babyconnect met vier eindgebruikersgroepen:

 

  1. De cliënt/patiënt en de naast betrokkenen
  2. De individuele zorgverleners
  3. De zorgorganisaties/zorgnetwerken
  4. Data-analisten en onderzoekers

Over de eindgebruikersgroepen

De eindgebruikersgroepen denken na over hoe gegevensdeling in de geboortezorg eruit moet komen te zien. Zij stellen de eisen en wensen vast waaraan de oplossingen en toepassingen moeten voldoen.

Wat hebben we gedaan om co-creatie met de gebruikers vorm te geven?

Samen met IKONE betrekt Babyconnect cliënten/patiënten bij het VIPP-programma. Onderdeel van de samenwerking was een sessie met patiëntexperts van IKONE. IKONE ondersteunt, adviseert en faciliteert zorgorganisaties, beleidsmakers en innovators in het verstevigen van het patiëntenperspectief.

De sessie leverde onder andere waardevolle informatie op over de informatie op de website en ideeën voor het betrekken van zwangere en net bevallen vrouwen.

“Digitale gegevensuitwisseling is broodnodig” en “positief dat je zelf aan het stuur zit en zelf ook de informatie hebt die de arts heeft” zijn enkele reacties van de patiëntexperts op VIPP Babyconnect.

Om zwangere of kersverse moeders te betrekken hebben we, samen met IKONE, twintig vrouwen geïnterviewd. Hierin haalden we informatie op over het delen van gegevens, maar ook over wie er tijdens een zwangerschap betrokken waren en andere aspecten die een rol speelden.

Tijdens de cliënt experience day die Babyconnect en IKONE samen organiseerden, deelden twee vrouwen hun verhaal over de geboorte van hun eerste kind met zorgverleners. Met welke zorgdisciplines hadden zij contact tijdens de zwangerschap en hoe liep de overdracht van gegevens? Met de zorgverleners gingen zij in gesprek over de mooie momenten en de uitdagingen. Het werd een bijeenkomst vol enthousiasme, openheid en aanknopingspunten.

De verhalen van de twee vrouwen zijn vertaald naar zorgpaden, die vervolgens vormgegeven zijn in twee infographics:

 

Vooruitblik eindgebruikersgroepen 2020

Voor alle eindgebruikersgroepen zijn bijeenkomsten gepland. De eindgebruikersgroepen komen minimaal 4 keer per jaar bijeen en worden tussentijds ook ingezet als dit nodig is.

De projectleider van de eindgebruikersgroepen neemt vanaf oktober 2019 maandelijks deel aan de werkgroep Eenheid van taal.

Meer weten?

Over de eindgebruikers?

Neem dan contact op met Anneke Kamer, onze projectleider gebruikersorganisatie. Dit kan via 085-3012941 of via info@carecodex.org.