1. Nieuws
  2. Sessie met patiëntexperts van IKONE

Sessie met patiëntexperts van IKONE

9 augustus 2019

“Digitale gegevensuitwisseling is broodnodig” en “positief dat je zelf aan het stuur zit en zelf ook de informatie hebt die de arts heeft” zijn reacties van patiëntexperts op programma Babyconnect . Samen met IKONE betrekt Babyconnect cliënten/patiënten bij het programma. Onderdeel van het traject om dit op te zetten, was een sessie met patiëntexperts van IKONE. Dat leverde onder andere waardevolle informatie op over de informatie op de website en ideeën voor het betrekken van zwangere en net bevallen vrouwen.

Had ik dat ook maar gehad
Uit de ervaringen van de experts bleek dat digitale gegevensuitwisseling hard nodig is. Zo moest één expert een papieren dossier meeslepen voor de overdracht
van de ene naar de andere zorgverlener en had een andere vrouw tijdens de bevalling last van een slechte overdracht tussen het academisch ziekenhuis en het streekziekenhuis.
“Had ik dat ook maar gehad”, gaf een van de deelnemers van de sessie aan over de mogelijkheid van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Tips
De experts gaven een aantal goede tips mee. Zo is het belangrijk dat mensen goede informatie of begeleiding krijgen over waarvoor ze wel of geen toestemming geven. Voor het betrekken van andere specialismen in de zorg zien zij grote kansen en dat mag zo snel mogelijk. Daarnaast is het goed om nog eens naar de termen te kijken die Babyconnect gebruikt. Die zijn niet allemaal duidelijk.

Volgende stappen
Met het advies van de experts op zak zetten we met IKONE volgende stappen; onder andere door het interviewen van twintig vrouwen en het uitwerken van twee cliëntverhalen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een panel van een aantal cliënten/patiënten. Dit panel wordt betrokken bij het vormgeven van het actieprogramma Babyconnect.

Meedenken en meebeslissen
Om ervoor te zorgen dat de wensen van gebruikers voorop staan, is het belangrijk dat zij meedenken en meebeslissen over hoe een digitaal dossier eruit moet komen te zien, hoe gegevens gedeeld mogen worden en hoe het delen van gegevens moet werken. Daarom betrekt Babyconnect vier gebruikersgroepen bij het programma: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en statistiekbeheerders en kennisinstituten.

Meer weten over wat IKONE doet voor patiëntinclusie en wie de patiëntexperts zijn? Bezoek dan de site: www.ikone.nl.