1. Nieuws
  2. Gebruikersgroepen Babyconnect krijgen vorm

Gebruikersgroepen Babyconnect krijgen vorm

19 december 2019

Een gebruikersgroep cliënten én veel informatie over de wensen van vrouwen over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dat heeft de samenwerking tussen IKONE en Babyconnect opgeleverd. Met de uitkomsten van de samenwerking zijn we dichterbij ons doel gekomen: een vast kern van gebruikers die we kunnen betrekken bij het actieprogramma Babyconnect. Ook de bijeenkomst met zorgverleners over use cases die op 11 december werd georganiseerd, draagt daaraan bij.

Gebruikers spelen een onmisbare rol in het hele zorgproces of in het verbeteren of ondersteunen daarvan. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen gedragen wordt, werkt Babyconnect met vier gebruikersgroepen: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders. Zij denken na over hoe gegevensdeling in de geboortezorg eruit moet komen te zien. Zij stellen de eisen en wensen vast waaraan de oplossingen en toepassingen moeten voldoen. Gebruikers hebben bijvoorbeeld al meegewerkt aan het functioneel ontwerp. Er is co-creatie nodig met alle gebruikers om gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan te laten sluiten op de praktijk.

Expertise
Om cliëntparticipatie binnen het actieprogramma verder vorm te geven, sloeg Babyconnect de afgelopen zomer de handen ineen met IKONE, een stichting met veel expertise op het gebied van cliëntenparticipatie. De samenwerking bestond uit verschillende stappen met als uiteindelijk doel een start te maken met een gebruikersgroep voor cliënten.
Door interviews met 20 vrouwen, een aantal werksessies, een cliënt experience day en een kansensessie werd enorm veel input opgehaald. Een deel van wat is opgehaald, is verwerkt in een infographic infrastructuur en een infographic informatieflow die het verhaal van twee vrouwen vertellen. De conclusies die hierin naar voren komen, zijn vaak genoemd.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Er is behoefte aan het kunnen inzien van het eigen dossier (bij voorkeur real time) en zelf input kunnen leveren via een app of digitale omgeving.
  • De cliënt hoeft niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen als er digitaal gegevens beschikbaar zijn.
  • De cliënt wil zelf minder als boodschapper fungeren en digitale gegevensuitwisseling helpt daarbij.
  • Het geboorteplan is zorgvuldig opgesteld. Het is noodzakelijk te waarborgen dat deze bij de bevalling wordt ingezet en dat iedereen ervan op de hoogte is.

     

    Dit zijn kansen en wensen die vrouwen zien voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

En nu?
De verschillende onderdelen hebben niet alleen veel informatie opgeleverd, maar ook een aantal enthousiaste vrouwen die deel willen nemen in de gebruikersgroep cliënten. Met deze vrouwen gaat de gebruikersgroep cliënten in januari 2020 van start. Ook vanuit de moederraad in één van de regio’s die de subsidie heeft aangevraagd, sluit een deelnemer aan en vanuit andere regio’s verwachten we ook nog versterking.

Zorgverleners
Regio’s die deelnemen aan de subsidieregeling gaan niet alleen in de regio aan de slag met gebruikers. Zij leveren ook deelnemers voor de landelijke gebruikersgroepen. We verwachten dus dat vanuit de deelnemende regio’s mensen kunnen aanhaken de komende tijd. Dat komt mooi uit, want naast de gebruikersgroep voor cliënten is ook een start gemaakt met de gebruikersgroep voor zorgverleners. Zo vond op 11 december een bijeenkomst plaats over use cases, dit zijn momenten in de zorg waarop zorgverleners informatie willen kunnen zien. Voor zorgverleners is inmiddels een aantal nieuwe bijeenkomsten gepland: woensdag 11 maart 2020 en dinsdag 9 juni vanaf 16:00 uur. Ben je zorgverlener in de geboortezorg? Dan ben je van harte welkom om mee te doen en te denken in deze gebruikersgroep.
De gebruikersgroepen voor zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders gaan we in 2020 verder opzetten.

Informatie
Wil je meer weten over de gebruikersgroepen of wil je jezelf aanmelden voor één van de gebruikersgroepen? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie: a.kamer@carecodex.nl.