1. Nieuws
  2. De zwangere en kersverse moeder centraal

De zwangere en kersverse moeder centraal

7 oktober 2019

Om ervoor te zorgen dat de wensen van gebruikers voorop staan, is het belangrijk dat cliënten en patiënten meedenken en meebeslissen over hoe gegevens gedeeld mogen worden en hoe dit delen moet werken. Om zwangere of kersverse moeders te betrekken werkt Babyconnect daarom samen met IKONE. Momenteel worden twintig vrouwen geïnterviewd en wordt gewerkt aan een speciale dag waarin twee cliëntverhalen centraal staan. Deze verhalen worden besproken en bekeken met professionals uit de geboortezorg.

Eerder kwamen al mooie punten naar voren in een sessie met ervaringsdeskundigen van IKONE. En ook uit de interviews die al zijn afgenomen, komt waardevolle informatie naar boven, zoals informatie over het delen van gegevens, maar ook over wie er tijdens een zwangerschap betrokken waren en andere aspecten die een rol spelen. De interviews worden uitgewerkt en IKONE en Babyconnect gebruiken de uitkomsten om de participatie van gebruikers verder vorm te geven.

Experience Day
Het verhaal van twee vrouwen wordt nog verder uitgewerkt. Hun verhaal staat centraal tijdens de cliënt experience day op 29 oktober. Ze vertellen daar hun ervaringen en gaan daarover in gesprek met professionals uit de geboortezorg. Ben jij zorgprofessional en lijkt het je interessant om erbij te zijn? Je kunt je aanmelden bij Anneke Kamer, a.kamer@carecodex.org.

Gebruikersgroep cliënten
Met de uitkomsten van het vraaggesprek met de experts van IKONE, de interviews en de cliënt experience day komen we steeds dichterbij het doel: een vaste kern van gebruikers die we kunnen betrekken bij het programma Babyconnect. Daarnaast willen we om deze vaste kern heen een flexibele schil opzetten voor het uitzetten van polls, enquêtes, interviewverzoeken, testverzoeken enzovoort. Een volgende stap op weg daar naartoe is een korte werksessie met zwangeren en net bevallen moeders, inclusief vrouwen met migratieachtergrond, tienermoeders etc. Daarvoor sluiten we graag aan bij een bestaande bijeenkomst. Heb je hiervoor ideeën, deel deze met Anneke Kamer (a.kamer@carecodex.org).

In het najaar krijgt ook de gebruikersgroep zorgverleners verder vorm en in 2020 volgen de groepen voor zorgorganisaties en secundair databeheer. Wil je meedenken? Laat het ons vooral weten. (info@carecodex.org)