‘We doen kennis op voor de toekomst’

‘We doen kennis op voor de toekomst’

RZCC (Regionaal Zorg Communicatie Centrum) is penvoerder van twee regionale partnerschappen, Brabant en Limburg. Hoe verloopt het traject Babyconnect daar en zijn er voordelen aan penvoerderschap van twee partnerschappen? Mireille Wolleswinkel-Schriek,...
Implementatie nu echt realistisch

Implementatie nu echt realistisch

De regionale partnerschappen zijn goed op weg met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Vorig jaar werd duidelijk dat er extra financiering van VWS nodig was voor de ICT-middelen en licentiekosten (zie kader). De negen regionale...