1. Nieuws
  2. Regionaal partnerschap Utrecht Amersfoort maakt grote stappen

Regionaal partnerschap Utrecht Amersfoort maakt grote stappen

13 oktober 2022


Met een kick-off voor alle betrokkenen, een planningssessie met projectleiders en leveranciers en een demonstratie van de viewer van Hinq is er in de afgelopen weken veel gedaan binnen het regionaal partnerschap Utrecht/Amersfoort. 

Kick-off
Op 19 september vond met een digitale bijeenkomst de aftrap voor het Babyconnect project voor het partnerschap Utrecht/Amersfoort plaats. Op een interactieve manier werden onderwerpen besproken zoals de noodzaak van meerdere expertises binnen het project. En de mensen die er in de dagelijkse praktijk mee gaan werken vinden het belangrijk hoe het er uit gaat zien, of het praktisch is en hoelang het nog gaat duren.
Voor de mensen gericht op techniek ging de discussie al snel op hoe het te realiseren van deze digitale uitwisseling van gegevens. Oftewel het deel wat je niet ziet, ook wel onder de motorkap.
Daarbij natuurlijk de niet te vergeten wet- en regelgeving en security eisen waaraan het geheel aan moet voldoen.
Dat er beweging in de organisatie zit werd duidelijk aan het eind van de sessie. Iedere deelnemer heeft op korte termijn alweer een afspraak staan om zijn/haar expertise in de uitrol van digitale gegevensuitwisseling in de (geboorte)zorg te delen.

Planningsessie
Op 4 oktober werd een planningssessie georganiseerd met onder meer het St. Antonius Ziekenhuis en leveranciers Epic en HINQ. Alle deelnemers gingen enthousiast aan de slag met de virtuele post-its, met als resultaat een gezamenlijk gedragen planning.
Doordat zowel betrokken leveranciers als verschillende expertises en afdelingen vanuit het ziekenhuis aanwezig waren, kon er snelle afstemming plaatsvinden en werden er snel resultaten geboekt.
Een aantal actiepunten bleef over, deze werden belegd in de verschillende sprints. Dat wil zeggen: in korte periodes wordt steeds een afgebakend deel van het project opgepakt en opgeleverd, waarna de volgende sprint van start gaat. De eerste sprint startte per direct en dus planden de deelnemers meteen afspraken om het werk op te pakken.
Met deze kick off en planningssessie – en niet te vergeten de inzet van haar deelnemers – heeft partnerschap Utrecht/Amersfoort grote stappen gemaakt.

DEMO viewer voor zorgverleners
Om alle professionals in regio Utrecht te informeren over de viewer vond donderdagavond 29 september een online demonstratiesessie plaats.
HINQ ontwikkelt, als leveranciers van de viewer, in co-creatie met zorgprofessionals. De eerste livegang staat gepland voor Q4 2022. In deze livegang zullen nog niet alle functionaliteiten beschikbaar kunnen zijn. HINQ blijft de viewer vernieuwen en zal steeds meer functionaliteiten ter beschikking stellen. Men start in kleine setting de eerste implementatie met een aantal zorgprofessionals/praktijken en steeds zullen meer professionals, praktijken en/of bronsystemen worden toegevoegd aan de implementatie.
Ondanks dat de viewer nog niet helemaal uitgekristalliseerd is heeft HINQ een mooi inkijkje kunnen geven met beelden en mondelinge toelichting hoe de viewer eruit komt te zien en wat je mag verwachten.

De viewer zorgt ervoor dat professionals in hun eigen informatiesysteem kunnen blijven werken, maar dat je als professional ook gegevens van andere betrokken zorgverleners kan inzien. Zo kun je de cliëntgegevens inzien, de activiteiten in de huidige zwangerschap, voorgaande zwangerschappen terugkijken, echoscopie gegevens inzien, waardenoverzichten raadplegen en soms kun je documenten zien zoals de zwangerschapskaart.

Deelnemers waren positief over datgene wat getoond werd. Veruit de meesten vonden de gegevens op een logische en herkenbare plek staan en dat er een mooi overzicht kan worden gecreëerd uit de viewer. Hoe straks kan worden meegekeken in bijvoorbeeld een ziekenhuisdossier. In het verdere proces van implementatie is wel behoefte aan bijvoorbeeld een knoppentraining of toelichting hoe de viewer er in het eigen bronsysteem uit gaat zien.
Deze behoefte wordt in de loop van de implementatie ingevuld. Vanuit het programmabureau Babyconnect spelen we hierin ook een rol en nemen we deze trainingsbehoefte serieus.

Meer informatie?
Wil je meer te weten komen over regionaal partnerschap Utrecht-Amersfoort? Bekijk dan de regiopagina. Of neem contact op met projectleiders Arjan Biemans, Eric de Groot of Babs Matthieu.