1. Nieuws
  2. Samen vooruitgaan, dat is waar de regionale partnerschappen voor kiezen

Samen vooruitgaan, dat is waar de regionale partnerschappen voor kiezen

8 september 2022


“Als iedereen samen vooruitgaat, dan komt succes vanzelf.” aldus Henry Ford, de oprichter van Ford Motor Company. Samen vooruitgaan, dat is waar de regionale partnerschappen (regio’s) voor kiezen in de stappen van de eerste implementatie. Samen op weg om de zorgverleners klaar te maken voor de implementatie met bijvoorbeeld het ontwikkelen van scholing. En samen met de eindgebruikers op weg naar een eindgebruikersorganisatie.
In dit artikel geven we een korte update over de ontwikkelingen die we samen met de regio’s en eindgebruikers realiseren.

Technische implementatie rondom bronsysteem en use case
Vanuit samenwerking, versnelling en vertrouwen is steeds een regionaal partnerschap de ‘trekker’ van een eerste technische implementatie rondom een bronsysteem of van een use case, zoals in Noord-Nederland. De trekker zorgt ervoor dat de eerste implementatie gerealiseerd wordt en de kennis wordt verzameld in een implementatiehandleiding en beschikbaar komt in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.
Op deze manier worden eerste implementaties voor Vrumun, Orfeus, Hix, Epic, Astraia en Atermes opgepakt in de verschillende regionale partnerschappen. Daarnaast worden de use cases ‘Gegevensdienst Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart’ (DVZA HINQ/PGO’s) en de overdracht naar jeugdgezondheidszorg uitgewerkt in een eerste implementatie. 

Meer uitleg over use cases

Een use case is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de geboortezorg. Voor een concrete situatie wordt beschreven welke informatie een zorgverlener wil zien.

Meer informatie over use cases en de rol van de eindgebruikers lees je in deze factsheet.

Om de voortgang te monitoren en om kennis te delen met andere regio’s worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Zo organiseert de trekker-regio regelmatig zogenaamde implementatietafels met de betrokken leverancier, HINQ en het landelijk programmabureau voor afstemming en het monitoren van de voortgang. Waarbij er vooraf de mogelijkheid is om vragen in te dienen door alle partnerschappen en gespreksverslagen worden gedeeld op het digitaal platform. Naast bovengenoemde tafels en gespreksverslagen wordt er ook volop op andere manieren kennis met elkaar gedeeld.

Zorgverleners voorbereiden
Zorgverleners klaar maken voor digitale gegevensuitwisseling is de andere kant van de implementatie. Ook op organisatie- en zorgproces niveau moeten de randvoorwaarden geregeld zijn. Een belangrijke vraag die daarbij naar voren komt is: Welke scholing moet er ontwikkeld worden?
Een van de scholingen waar nu al aan gewerkt wordt is een e-learning over de viewer. Vragen die daarin beantwoord worden zijn o.a. Wat moet je weten als je een knop “viewer” in je bronsysteem hebt gekregen en wat kun je daarmee? En wat betekent dit voor je dagelijkse werk? Samen met de eindgebruikers kijken we wat nog meer wenselijk is, zoals bijvoorbeeld een interactieve demo.
Ieder regionaal partnerschap stelt een plan op om in de praktijk aan de slag te gaan met de scholing van de zorgverleners.


Vraag maar Raak: wat is een viewer en hoe werkt deze?

Eindgebruikers expertise
De eindgebruikers komen in september en oktober weer bij elkaar. Naast de bijeenkomsten worden eindgebruikers gevraagd hun expertise te delen bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van trainingen. De kwartiermaker Sylvia Veereschild gaat de eindgebruikers meenemen in de plannen voor een eindgebruikersorganisatie en de ontwikkelagenda van de toekomst.
De eindgebruikersgroepen zijn landelijk georganiseerd, en door de input van alle eindgebruikers in de regionale partnerschappen is er een goede aansluiting met de dagelijkse praktijk.

Meer informatie?
Wil je naar aanleiding van dit artikel meer weten? Mail je vraag dan naar info@carecodex.org