Home » Zorgorganisaties

Zorgorganisaties

Omdat we de geboortezorg beter willen organiseren.
Goede geboortezorg vraagt om goede samenwerking tussen de patiënt/cliënt, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Die samenwerking begint met informatie die voor alle betrokkenen betrouwbaar, begrijpelijk en bruikbaar is.

Organisaties binnen de geboortezorg maken samen met Babyconnect afspraken over de wijze waarop zij samenwerken en gegevens delen. Dat doen zij op verschillende niveaus. Van bestuurders en managers tot zorgverleners en technici. Zij doen dit volgens wettelijke eisen, professionele standaarden en stellen daarbij de behoeften van de verschillende groepen gebruikers centraal.

Babyconnect geeft de gebruikers van zorginformatie een stem. In vier gebruikersgroepen spreken cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en statistiekbeheerders zich uit over wat zij verwachten van digitaal informatiedelen binnen de geboortezorg. Vanuit hun ideeën komen we tot gebruiksvriendelijke informatiedeling die voor iedereen ‘werkt’.

Wat betekent dat voor zorgorganisaties?
Het delen van zorginformatie in het belang van de patiënt/cliënt is een goed idee, maar dat gaat niet vanzelf. Zorgorganisaties gebruiken verschillende digitale dossiers. Ook gebruiken verschillende groepen zorgprofessionals andere begrippen om de gezondheid van hun cliënten/patiënten te beschrijven. De verandering die Babyconnect voorstaat, betekent voor organisaties en zorgverleners dat zij geleidelijk meer op dezelfde manier gegevens gaan vastleggen. Daardoor kunnen zij steeds beter gebruik gaan maken van informatie die eerder is vastgelegd door andere zorgverleners. Ze kunnen daarbij hun huidige digitale dossier blijven gebruiken.

Het spreekt vanzelf dat je gegevens alleen kunt delen als je eerst goede afspraken hebt gemaakt over de bescherming van die gegevens. Zorggegevens worden alleen gedeeld als de patiënt/cliënt daar toestemming voor geeft. Organisaties maken daarom afspraken over de wijze waarop haar medewerkers (zorgverleners) toestemming kunnen vragen, en de wijze waarop zij patiënten kunnen assisteren bij het vastleggen.

Zorggegevens zijn niet alleen van belang in de spreekkamer. De verloskundige of gynaecoloog werkt bij een zorgorganisatie en die moet het werk en de budgetten kunnen plannen. De organisatie wil ook de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen beoordelen en waar mogelijk verbeteren. Ook wetenschappelijk onderzoekers hebben gegevens nodig om de geboortezorg verder te kunnen verbeteren. Tussen al deze gebruikers van zorginformatie stelt Babyconnect de cliënt/patiënt op de eerste plaats.

Wil je hierover meedenken, meld je dan aan voor de gebruikersgroepen Zorgorganisaties of Statistiekbeheerders. Denk en doe mee!

Nieuws

Blog

Share This