Zorgorganisaties en zorgnetwerken

  1. Zorgorganisaties en zorgnetwerken

Ben jij manager of beleidsbepaler bij een zorgorganisatie en wil jij jouw stem laten horen over veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg? Sluit je dan aan bij de eindgebruikersgroep voor zorgorganisaties en zorgnetwerken.

Goede geboortezorg vraagt om goede samenwerking tussen de cliënt, zorgverleners, zorgorganisaties/zorgnetwerken en data-analisten/onderzoekers. Die samenwerking begint met goede informatie die voor alle betrokkenen betrouwbaar, begrijpelijk en bruikbaar is.
Organisaties binnen de geboortezorg maken samen met VIPP Babyconnect afspraken over de wijze waarop zij samenwerken en gegevens delen. Dat doen zij op verschillende niveaus. Van bestuurders en managers tot zorgverleners en technici. Zij doen dit volgens wettelijke eisen en professionele standaarden. De behoeften van de verschillende groepen eindgebruikers stellen zij daarbij centraal.

Stem

Babyconnect geeft de eindgebruikers van zorginformatie een stem. In vier eindgebruikersgroepen spreken cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties/zorgnetwerken en data-analisten/onderzoekers zich uit over wat zij verwachten van digitaal informatiedelen binnen de geboortezorg. Vanuit hun ideeën komen we tot gebruiksvriendelijke informatiedeling die voor iedereen ‘werkt’.

Wat betekent dat voor zorgorganisaties?

Het delen van zorginformatie in het belang van de cliënt gaat niet vanzelf. Zorgorganisaties gebruiken verschillende digitale dossiers. Ook gebruiken verschillende groepen zorgprofessionals andere begrippen om de gezondheid van hun cliëntente beschrijven. De verandering die Babyconnect voorstaat, betekent voor organisaties en zorgverleners dat zij geleidelijk steeds meer gegevens op dezelfde manier gaan vastleggen. Daardoor kunnen zij steeds beter gebruik gaan maken van informatie die eerder is vastgelegd door andere zorgverleners. Ze kunnen daarbij hun huidige digitale dossier blijven gebruiken.

Toestemming

Het spreekt voor zich dat je gegevens alleen kunt delen als je eerst goede afspraken hebt gemaakt over de bescherming van die gegevens. Zorggegevens worden alleen gedeeld als de cliënt daarvoor toestemming geeft. Organisaties maken daarom afspraken over de wijze waarop medewerkers (zorgverleners) toestemming kunnen vragen, en de wijze waarop zij cliënten kunnen assisteren bij het vastleggen.

Verbeteren

Zorggegevens zijn niet alleen van belang in de spreekkamer. Zorgverleners werken vaak bij een zorgorganisatie die het werk en de budgetten moet kunnen plannen. De organisatie wil ook de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen beoordelen en waar mogelijk verbeteren. Ook wetenschappelijke onderzoekers hebben gegevens nodig om de geboortezorg verder te kunnen verbeteren.

Digitaal gegevens uitwisselen

In de onderstaande film vertelt een cliënt waarom digitaal gegevens uitwisselen voor haar belangrijk is.

Doe ook mee!

Wil je meewerken en meedoen in de eindgebruikersgroep zorgorganisaties en zorgnetwerken? Meld je dan aan voor deze eindgebruikersgroep door een mail te sturen naar: info@carecodex.org.

Digitaal platform

 

In het digitaal platform van VIPP Babyconnect is een besloten groep aangemaakt voor deze eindgebruikersgroep. Hierin kunnen leden meepraten en meedenken. Leden van de eindgebruikersgroep worden uitgenodigd voor deze groep.