Cliënten

  1. Cliënten

Als (aanstaande) moeder of vader jouw stem laten horen? Dat kan in de eindgebruikersgroep cliënten. Hierin worden de eisen en wensen van cliënten over veilige digitale gegevensuitwisseling opgehaald.

Jouw wensen

Ben je zwanger of pas bevallen, dan wil je alles weten over de gezondheid van jezelf en je (ongeboren) kind. Tijdens deze periode heb je contact met verschillende zorgverleners. Zij noteren hun bevindingen in je medisch dossier. Zou het niet handig zijn als je zelf ook kunt inloggen?

VIPP Babyconnect is gestart om dit voor elkaar te krijgen. Jouw wensen als (aanstaande) moeder of vader vormen hierbij de rode draad. Om ervoor te zorgen dat jouw wensen voorop staan is het belangrijk dat je meedenkt en meebeslist over hoe jouw dossier eruit moet komen te zien. En hoe jouw gegevens gedeeld mogen worden. Dat kan in de eindgebruikersgroep cliënten.

Bewuste keuzes

Steeds meer cliënten en patiënten willen bewuste keuzes maken in de zorg die zij ontvangen, zeker als er verschillende zorgverleners betrokken zijn. Ook willen zij hun zorggegevens gemakkelijk kunnen inzien en bepalen met wie zij deze delen. Op dit moment hebben cliënten geen eenvoudige toegang tot hun zorggegevens. Ook hebben zij in de praktijk geen controle over wie deze gegevens kunnen gebruiken of inzien.

Kennismaken met de eindgebruikersgroep cliënten

Hieronder stellen de deelnemers aan de eindgebruikersgroep cliënten zich voor. De groep groeit en nieuwe leden voegen we toe.

Doe ook mee!

Wil je meewerken en meedoen in de eindgebruikersgroep cliënten? Meld je dan aan voor deze eindgebruikersgroep door een mail te sturen naar: info@carecodex.org.

Digitaal platform

In het digitaal platform van VIPP Babyconnect is een besloten groep aangemaakt voor deze eindgebruikersgroep. Hierin kunnen leden meepraten en meedenken. Leden van de eindgebruikersgroep worden uitgenodigd voor deze groep.

Mijn naam is Carine en ik ben getrouwd met Sydney Besselink. Samen hebben we Quintin (3) en Memphis (regenboogkindje) gekregen. Ik ben vooruitstrevend en een echte strijder. Dat laatste komt vooral doordat ik veel ervaring heb met de zorg vanwege nierproblemen en dan leer je wel om assertief te zijn. Ik houd ervan om uitdagingen aan te gaan en om zorgverleners aan hun mouw te trekken. En vice versa. Daarnaast vind ik bloggen, vloggen, social media marketing en digitale zorg leuk. En natuurlijk ook mijn uitdagende baan als medewerker Zorgpanel en Keuzehulpen bij Patiëntenfederatie Nederland. Schrijven, organiseren en pionieren zijn mijn sterke punten.

Ik draag graag bij aan een goed toegankelijke persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor cliënt en zorgverlener die betaalbaar, begrijpelijk, interactief en compleet is. Een gebrek aan een goede PGO bleek tijdens beide zwangerschappen een groot gemis. Over de nut en noodzaak van een PGO schreef ik een blog.

Carine Besselink

Ik ben Rachel van der Molen. Ik zit middenin een fertiliteitstraject. Voor een luisterend oor kunnen mensen bij mij terecht. Ik help bij het oplossen van problemen en heb gevoel voor cijfers. Ik houd van praten en bezig zijn met mensen. Daarnaast ga ik graag op vakantie.

In de eindgebruikersgroep denk ik graag mee over hoe de uitwisseling van gegevens beter kan. Het uitwerken van ideeën en deze ideeën inzetten vind ik leuk.

Rachel van der Molen

Mijn naam is Marlies de Poel. Ik woon samen met Jos, moeder van zoon Duuk en dochter Pip.

Doordat ik onlangs zwanger was, realiseer ik mij des te meer hoe belangrijk het goed uitwisselen van informatie en op de juiste manier communiceren met de cliënt is en ben ik dus heel enthousiast dat ik vanuit de gebruiker mag meedenken in dit project.

Sinds januari 2020 ben ik lid van Moederraad Geboortehart en vanuit die rol betrokken geraakt bij Babyconnect.

In Noord-Holland is een subsidieaanvraag toegekend waarmee een deel van het programma vooruitlopende op ander regio’s geïmplementeerd kan worden. De Moederraad Geboortehart is mede ondertekenaar geweest van deze subsidieaanvraag en zittook in de stuurgroep van Babyconnect.

Marlies de Poel

Mijn naam is Margreet Lont. Sinds de zomer van 2019 ben ik mama van Vera. Rotterdam is de thuisbasis voor ons gezin.

Ik houd van lekker eten, koken en bakken en ik schiet graag af en toe een mooi plaatje met mijn camera. Ik werk bij het ministerie van VWS.

Organiseren gaat mij goed af, net als het analyseren en optimaliseren van processen. Ik deel graag mijn kennis van en wensen voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Daarnaast denk ik ook graag mee met de mogelijkheid om resultaten uit de verschillende eindgebruikersgroepen samen te brengen. Dit ook vanuit mijn gedachte dat digitalisering van de geboortezorg pas goed werkt als alle groepen in de keten samenwerken.

Margreet Lont

Ik ben Annika. Met Robert, dochter Lea en katten Six en Ted woon ik in Amsterdam. Ik houd van improvisatietheater, lesgeven, lezen, lekker eten en trainingsacteren. Mijn sterke punten zijn mijn humor, inlevingsvermogen, improviseren en aanpassingsvermogen.

Voor de eindgebruikersgroep heb ik me aangemeld omdat ik samen wil sparren over digitale gegevensuitwisseling en een omgeving wil testen.

Annika van Oostveen

Hoi, ik ben Karen Thomson-Knipschild en sinds november 2020 de trotse ouder van Eleanor, samen met mijn man Felix. Toen ik zwanger werd en me voorbereidde op de bevalling door een cursus hypnobirthing te volgen, keek ik mijn ogen uit. Wat is het geboorteproces bijzonder en wat heeft Nederland een uniek geboortesysteem….Ik had van dit alles geen weet.

Mijn zwangerschap verliep vrijwel zorgeloos en ik had een prachtige geboorte waardoor ik me enorm krachtig voelde. Tegelijkertijd hoorde ik ook dat veel vrouwen om mij heen niet zo een positieve ervaring hadden en dat er veel angst heerst rondom bevallen. Ik verdiepte me in de zwangerschap, de bevalling en kraamtijd. Wat een boeiende wereld, waarin zoveel samenkomt; fysiek en mentaal, meerdere zorgprofessionals, controle en loslaten. Via mijn verloskundige werd ik op de hoogte gebracht van VIPP Babyconnect. Ik browsde de hele site af en de beschreven werkwijze waarin de cliënt centraal staat sprak me erg aan, omdat ik dit principe ook nastreef in mijn eigen werk als ontwerper bij KLM.

Ik leerde dat vertrouwen en communicatie sleutelwoorden zijn in de geboortezorg. Een belangrijke hulpmiddel om tot vertrouwen tussen cliënt-zorgverlener en tussen zorgverleners onderling te komen is het gemakkelijk en snel uitwisselen van digitale gegevens. Als je naar dezelfde informatie kijkt is dat niet alleen efficiënter, maar draagt het bij aan het opbouwen van vertrouwen en voorkomt het miscommunicatie. Dat willen we toch allemaal nastreven?

Daarom denk ik graag mee met de eindgebruikersgroep over hoe we dit in Nederland voor elkaar kunnen boxen!

Karen Thomson