Data-analisten en onderzoekers

  1. Data-analisten en onderzoekers

Veilige digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar heeft. Daarmee realiseren we naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte.

Als je zwanger wilt worden, zwanger bent, of net bevallen bent, dan krijg je te maken met verschillende zorgverleners. De cliënt, de zorgverlener, de zorgorganisatie en andere betrokken partijen zoals data-analisten, spelen in het hele zorgproces of in het verbeteren of ondersteunen daarvan een belangrijke rol. Daarom betrekt Babyconnect de eindgebruikers actief bij het VIPP-programma.

Wensen

Data-analisten en onderzoekers hebben de juiste gegevens nodig voor onderzoek en kwaliteitsbeheer. Het VIPP-programma Babyconnect is gestart om dit voor elkaar te krijgen. Jouw wensen als data-analist of onderzoeker zijn belangrijk. Je kunt daarom meedenken in de eindgebruikersgroep van Babyconnect. We organiseren een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor deze eindgebruikersgroep.

Tip!

Beluister deze podcast van het Verloskundig Baken over wat cijfers betekenen voor de kwaliteit van de geboortezorg en hoe de uitwisseling beter kan.

Digitaal gegevens uitwisselen

In de onderstaande film vertelt een cliënt waarom digitaal gegevens uitwisselen voor haar belangrijk is.

Doe ook mee!

Wil je meewerken en meedoen in de eindgebruikersgroep data-analisten en onderzoekers? Meld je dan aan voor deze eindgebruikersgroep door een mail te sturen naar: info@carecodex.org.

Digitaal platform

Op het digitaal platform van VIPP Babyconnect is voor deze eindgebruikersgroep besloten community aangemaakt. Hierin kunnen leden meepraten en meedenken. Leden van de eindgebruikersgroep worden uitgenodigd voor deze groep.