Zorgverleners

  1. Zorgverleners

Als zorgverlener kun je jouw stem laten horen over veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In de eindgebruikersgroep voor zorgverleners worden de eisen en wensen van zorgverleners opgehaald.

Integrale (geboorte)zorg leveren gaat nog beter wanneer je op een veilige en makkelijke manier digitaal gegevens kunt delen met andere zorgverleners. Het VIPP-programma Babyconnect ondersteunt zorgverleners en organisaties in de geboortezorg om dit mogelijk te maken.

Wensen en eisen

Aan welke wensen en eisen moet het delen van gegevens in de geboortezorg volgens jou voldoen? Als professional in de geboortezorg weet je als geen ander hoe het beter en gebruiksvriendelijker kan. Jouw kennis is dan ook waardevol voor de landelijke aanpak om tot veilige informatiedeling tussen disciplines te komen.

Waarom moet het anders?

Waarom moet digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg écht anders? Gynaecoloog Durk Berks legt dit in onderstaande film uit:

Doe ook mee!

Wil je meewerken en meedoen in de eindgebruikersgroep zorgverleners? Meld je dan aan voor deze eindgebruikersgroep door een mail te sturen naar: info@carecodex.org.

Digitaal platform

Op het digitaal platform van VIPP Babyconnect is een besloten groep aangemaakt voor deze eindgebruikersgroep. Hierin kunnen leden meepraten en meedenken. Leden van de eindgebruikersgroep worden uitgenodigd voor deze groep.